Porady

Wymiennik entalpiczny

Wymiennik entalpiczny jest udoskonalona wersją wymiennika przeciwprądowego. Unikatowa konstrukcja urządzenia pozwala na przekazanie wilgoci w postaci cząsteczkowej do powietrza wywiewanego. Przekazywanie wilgoci odbywa się za pomocą specjalnych membran, które zatrzymują zapachy oraz zanieczyszczenia, zapobiegając przedostaniu się ich do powietrza świeżego.

W sezonie zimowym pozwala to zapewnić optymalne warunki klimatyczne w budynku, dzięki podniesieniu wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach, zaś pora letnia odebrać ciepło i wilgoć z powietrza napływającego, obniżając temperaturę oraz wilgotność. Konstrukcja wymiennika nie wytwarza wilgoci, a jedynie ja odzyskuje. Sprawność termiczna urządzenia wymiennika entalpicznego wynosi ponad 80%, jest więc niższa niż sprawność klasycznego wymiennika przeciwprądowego. Jednak całkowita sprawność urządzenia może osiągać ponad 100% dzięki utajonej energii cieplnej odbieranej z cząsteczek wody. Początkowo wymienniki były wykonywane głównie z celulozy, co uniemożliwiało ich czyszczenie, w obecnych czasach stosuję się trwałe oraz łatwe w utrzymaniu membrany polimerowe, które możemy umyć wodą. Główną zaletą tego typu wymienników jest brak skroplin, co za tym idzie – ryzyko oszronienia wymiennika spada do zera. Dzięki temu nie ma konieczności stosowania nagrzewnic wstępnych, a jeśli są stosowane – załączane są przy niższej temperaturze zewnętrznej. To z kolei ma wpływ na niższe zużycie energii.

 

Czynnik chłodniczy R32

W tym sezonie dominują klimatyzatory działające w oparciu o czynnik chłodniczy R32. Zgodnie z wprowadzeniem nowych wytycznych przez Unie Europejską zastąpił stosowany powszechnie czynnik R410A  R32? Co to takiego?  R32, czyli diflurometan, jest…