Porady

Ustawa „Antykopciuchowa”

Listopad tego roku prócz zimowej aury dostarczył nam również niezłe zamieszanie w branży grzewczej!

Mowa oczywiście o nowelizacji ustawy Prawo Ochrony Środowiska, która została podpisana 4 listopada przez Prezydenta RP. Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od opublikowania ich w Dzienniku Ustaw. Jakie zmiany wprowadza nowa ustawa?

Głównym celem wprowadzonych zmian jest poprawa jakości powietrza oraz ograniczenie emisji do atmosfery zanieczyszczeń powstających wskutek spalania węgla w piecach domowych. Nowe przepisy bezpośrednio wypłyną na rynek instalacji fotowoltaicznych oraz wzrost na rynku pomp ciepła, poprzez wprowadzenie jednolitej stawki podatku VAT dla urządzeń OZE montowanych poza budynkiem np. panele fotowoltaiczne montowane na gruncie czy też gruntowe pompy ciepła. Pozostając w dziedzinie podatków, warto wspomnieć o zwolnieniu z podatku dochodowego beneficjentów programy Mój prąd oraz Czyste powietrze. Dla przyszłych inwestorów najważniejszą zmianą jest wprowadzenie obowiązku przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej, o ile istnieją ku temu przesłanki ekonomiczne oraz techniczne, pozostawione do indywidualnej oceny projektanta.

Obowiązek przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej nie będzie dotyczył obiektów, w którym planowane jest dostarczenie ciepła z indywidualnego źródła, które charakteryzuje się współczynnikiem nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej nie wyższym niż 0,8. Oznacza to, że podłączenia unikną budynki, które wyposażane będą w pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne lub kotły na biomasę. Co ciekawe współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla ciepła sieciowego z gazowej ciepłowni wynosi 1,2, co w praktyce oznacza też zakaz używania kotłów gazowych.

Nowelizacja przepisów pozwoli również ograniczyć napływ do kraju z innych państw Unii Europejskiej i Turcji kotłów na paliwa stałe niespełniających krajowych wymogów emisyjności. Państwowa Inspekcja Handlowa zostanie uprawniona do przeprowadzania kontroli pod względem technicznym, oraz zlecenia wyrywkowych badań laboratoryjnych wybranych urządzeń wzbudzających wątpliwości.

Co to jest Rekuperacja?

Rekuperacja – jest to nowoczesny system wentylacji, którego zadaniem jest ograniczenie strat ciepła wytworzonego do ogrzania budynku. Za ruch powietrza w systemie odpowiedzialna jest centrala wentylacyjna z wymiennikiem ciepła nazywana…

Wymiennik obrotowy

Do największych zalet wymiennika obrotowego należy odzysk wilgoci oraz wysoka sprawność odzysku ciepła (wynosząca od 80 do nawet 90%). Dzięki temu, że wymiennik jest w ciągłym ruchu, nie odkłada się na nim para wodna. Dzięki temu odzyskujemy wilgoć i ponadto nie grozi mu oszronienie zimą. Wadą tego rozwiązania jest…

Jak się cieszyć latem

Jak działa klimatyzacja?   Klimatyzatory są urządzeniami których zasada działania jest analogiczna do zasady działania lodówek. Składają się z parownika, skraplacza, sprężarki, zaworu rozprężnego oraz wentylatorów wymuszających przepływ powietrza. Czynnik roboczy odbiera…