Nowoczesne systemy grzewcze oparte o pompy ciepła, są tanimi i bezobsługowymi w eksploatacji źródłami ciepła. Praca każdego urządzenia przebiega według określonych przez projektanta zasad. Dlatego, aby można było je optymalnie wykorzystać, warto zapoznać się z jego mechanizmem działania. Zazwyczaj praca nowo zamontowanej pompy ciepła jest wstępnie konfigurowana przez instalatora lub technika z firmy instalacyjnej. Obecnie dobrą praktyką jest podłączanie pompy ciepła do usługi zdalnego dostępu poprzez Internet. Usługa taka pozwala na zdalny monitoring, kontrolę oraz konfigurację w kolejnych dniach funkcjonowania świeżo uruchomionego systemu. Zdarza się jednak, że klient we własnym zakresie doprowadza konfigurację do stanu, który najbardziej odpowiada preferencjom użytkowników i charakterystyce energetycznej budynku.

Wprowadzenie odpowiednich ustawień pompy ciepła przez użytkownika pozwoli automatycznie wyregulować parametry pracy instalacji. Jednym z najważniejszych parametrów pracy pompy ciepła jest tzw. krzywa grzewcza. Mimo iż pojęcie krzywej grzewczej dla wielu początkujących użytkowników wydaje się bardzo skomplikowane, to bardzo szybko okazuje się, że to proste ustawienie pozwala zoptymalizować prace pompy pod względem aktualnych warunków atmosferycznych w stosunku do oczekiwanej temp. w budynku. Aby dowiedzieć się, co to jest krzywa grzewcza i jak ją ustawić zapraszamy do przeczytania poniższego tekstu.

Co to jest Krzywa grzewcza?

Krzywa grzewcza opisuje zależność między temperaturą zasilania instalacji grzewczej a temperaturą zewnętrzną. Określa ona temperaturę, do jakiej pompa ciepła ma podgrzać wodę zasilającą instalację grzewczą przy danej temperaturze zewnętrznej. Krzywą grzewczą określamy za pomocą dwóch parametrów: jej nachylenia oraz poziomu. Wzór na krzywą grzewczą pozwala określić nachylenie w zależności od parametrów systemu grzewczego. Jeśli pamiętacie jeszcze tabelki palacza, to dobrze, bo krzywa grzewcza jest jej zautomatyzowaną wersją. Nowoczesne urządzenia na podstawie odczytów temperatury zewnętrznej same dobierają temperaturę zasilania instalacji grzewczej.

Co wpływa na krzywą grzewczą?

Do głównych czynników wpływających na ustawienie krzywej grzewczej zalicza się oczekiwania mieszkańców budynku co do temperatury wewnętrznej. Temperatura wewnętrzna budynku uzależniona jest od oczywiście od izolacyjności konstrukcji budynku oraz mocy pompy ciepła. Warto też wziąć pod uwagę rodzaj posiadanej instalacji grzewczej i związanym z nią czasem bezwładności.

Jak wygląda krzywa grzewcza?

Krzywą grzewczą opisujemy jako prostą przechodzącą przez punkty określone na powyższych osiach. Oś pionowa określa nam temperaturę zasilania instalacji grzewczej. W przypadku pomp niskotemperaturowych w zależności od modelu wynosi ona maksymalnie 50-60°C. W przypadku instalacji niskotemperaturowych maksymalna temperatura zasilania oscyluje w granicach 38°C. Oś pozioma określa temperaturę zewnętrzną. W omawianym przypadku temperatura 15°C jest temperaturą zewnętrzną, przy której z założenia nasz budynek już potrzebuje ogrzewania. Oczywiście jest to tylko przykład, a rzeczywista temperatura uzależniona jest od preferencji domowników oraz izolacyjności budynku. W przypadku spadku temperatury do 15°C pompa ciepła zasili instalacje grzewczą wodą o temperaturze 25°C. Wykres doskonale obrazuje jak wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, pompa ciepła automatycznie dąży do wzrostu temperatury wody grzewczej, aby zapewnić komfort termiczny domownikom.

Jak ustawić krzywą grzewczą?

Odpowiednio dopasowana krzywa grzewcza powinna zapewnić użytkownikom komfort cieplny w budynku nie zależnie od temperatury zewnętrznej. Nastawa właściwej krzywej grzewczej to proces złożony nie tyle ze wzorów ile z metod prób i błędów. Idealna nastawa krzywej grzewczej przez instalatora za pierwszym razem jest najczęściej mało prawdopodobne. Instalator oczywiście zawsze dąży do ustawienia jak Najbardziej dopasowanej krzywej, przy której osiągniemy odpowiednią temperaturę w budynku, jednak ostateczną pracę zawsze wykonuje użytkownik.
Użytkownik systemu ma możliwość korekty położenia krzywej grzewczej na podstawie obserwacji i tak: gdy w budynku jest zbyt zimno lub zbyt ciepło przesuwamy odpowiednio krzywą grzewczą w górę, lub dół. Jeśli w czasie mrozów w budynku robi się chłodno, to warto skorygować kąt nachylania krzywej grzewczej w górę. Skorygowanie krzywej w dół wykonamy w odwrotnym przypadku, czyli zbytniego przegrzania budynku. Zbyt stroma krzywa grzewcza może powodować przegrzewanie się budynków, natomiast zbytnie wywłaszczenie może spowodować niedogrzewanie budynku. Czas poświęcony regulacji parametrów krzywej grzewczej zwróci się w postaci idealnego komfortu cieplnego, jaki i realnych oszczędności w zużyciu energii. Zbędne podniesienie temperatury wewnętrznej o 1°C może przełożyć się na wzrost zapotrzebowania budynku na ciepło nawet o około 6%.

Z ustawieniem krzywej grzewczej ściśle związany jest układ sterowania urządzeniem za pomocą regulatora temperaturowego. Dzięki pogodowemu lub pokojowemu regulatorowi temperatury optymalizacja systemu grzewczego jest dużo prostsza. Nie wymaga też ciągłej kontroli i dostosowania trybu pracy do zmieniających się warunków. Czym różnią się od siebie te dwa typy termostatów? To już jest temat na kolejny artykuł dotyczący algorytmu pracy pompy ciepła.

 

 

 

Niskie zapotrzebowanie energetyczne współcześnie projektowanych budynków jednorodzinnych oraz obowiązujące warunki techniczne pozwalają nam i jednoczenie zobowiązują nas do wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Ogrzewanie z wykorzystaniem powietrznych pomp ciepła to jeden z najbardziej ekonomicznych systemów dostępnych na rynku zarówno pod względem inwestycyjnym, jak i użytkowym. Dynamiczny rozwój technologii powietrznych pomp ciepła w ostatnich latach sprawia iż obecnie nawet co drugi inwestor decydujący się na budowę domu jest zainteresowany inwestycją w to źródło energii.

Jak się przygotować do montażu pompy ciepła?

Odpowiedź jest prosta – zacząć jak najwcześniej!
Wybór wszelkich rozwiązań do budynku musi zostać podjęty już na etapie deski kreślarskiej. Jedynie na tym etapie możemy dobrze zaplanować najekonomiczniejszy rozkład pomieszczeń, ich wielkości, nasłonecznienie oraz odpowiednią izolacyjność budynku. Decydując się na montaż pompy ciepła warto pamiętać iż nie musimy martwić się o minimalną powietrznię kotłowni czy też zaprzątać sobie głowy wykończeniem komina, który w tym przypadku będzie nam niepotrzebny. Kotłownią z pompą ciepła a raczej pomieszczeniem technicznym może być niemal każde pomieszczenie w Twoim domu. Typowa przestrzeń wymagana dla urządzenia zazwyczaj nie przekracza 3 m2

Gdzie można zamontować pompę ciepła?

Wybierając miejsce montażu pompy ciepła, powinniśmy kierować się kilkoma prostymi zasadami.

 • Jednostka wewnętrzna powinna zostać zamontowana w pomieszczeniu ze swobodnym dostępem dla nas, jak i serwisanta. Dobrze jeśli pomieszczenie ma osobne wejście, chociażby poprzez garaż. Nie każdy lubi gdy obce osoby kręcą się po domu.
 • Maksymalna odległość jednostki wewnętrznej od zewnętrznej jest każdorazowo określona przez producenta. W zależności od ilości zawartego w urządzeniu czynnika wybranej przez nas pompy ciepła mogą to być odległości pomiędzy 10 – 25 m. Jeśli nie chcemy narazić się na dodatkowe koszty warto, aby odległość ta była w zakresie odległości maksymalnej dla danego urządzenia:
 • Odległość jednostki zewnętrznej od ściany domu powinna zapewniać swobodny przepływ powietrza przez agregat, oraz możliwość obsługi serwisowej.
 • Wysokość montażu od poziomu gruntu musi zabezpieczać urządzenie przed maksymalnymi spodziewanymi opadami śniegu w określonej strefie klimatycznej. Zazwyczaj jest to od 30 – 50 cm od poziomu gruntu.
 • W przypadku chęci posadowienia agregatu na osobnym betonowym fundamencie warto zapoznać się wcześniej z wymiarami jednostki. Beton bez zabezpieczenia może zacząć korodować dlatego warto zadbać o izolacje oraz zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi.
 • Bardzo dobrze jest zadbać o odpowiednią wsiąkliwość podłoża poprzez wypełnienie go żwirem lub wprowadzenie w nie pionowej rury na głębokość poniżej warstwy przemarzania. Rura powinna mieć średnicę pozwalającą na odprowadzenie w krótkim czasie dużej ilości wody powstałej na wskutek odszraniania.
Jakie ogrzewanie zastosować przy pompie ciepła?

Ogrzewanie domu pompą ciepła jest najekonomiczniejsze z wszystkich na tą chwilę dostępnych pod warunkiem pracy z niską temperaturą wody grzewczej. Logiczne jest zatem, że im temperatura wody ma być niższa tym wielkość grzejnika powinna być większa. Dlatego w przypadku pracy na niskich parametrach ważna jest powierzchnia grzewcza, która to ciepło przekaże do otoczenia. Jak dotąd największą i najefektywniejszą powierzchnia grzewczą jest instalacja ogrzewania podłogowego. Jak każdą instalację, także instalacje ogrzewania podłogowego,  warto poprzedzić projektem. Tylko prawidłowo zaprojektowana „podłogówka” będzie dysponowała mocą grzewczą przekładającą się na temperaturę oczekiwaną przez domowników nawet w czasie trwania największych mrozów. Ilość pętli, odstęp między rurami oraz odpowiednia prędkość przepływu to coś, co nie powinno być dziełem przypadku.

Zasilanie elektryczne pompy ciepła

Decydując się na ogrzewania budynku pompą ciepła możemy zapomnieć o wszystkich innych paliwach takich jak gaz czy paliwach stałych takich jak brykiet, pellet, eko-groszek oraz wszelkich cyklicznych czynnościach związanych ich wykorzystaniem.

Powietrzna pompa ciepła, choć większość energii potrzebnej do dostarczenia komfortu domownikom pobiera z otoczenia, jest zasilana energią elektryczną. Aby uniknąć nieporządanej awarii w miejsce przyłączenia pompy ciepła należy doprowadzić przewód elektryczny o odpowiednim przekroju i ilości żył.

Pod względem elektrycznym pompy ciepłą dzielą się na jednofazowe i trójfazowe.

 • Pompa jednofazowa

Zazwyczaj do pompy ciepła jednofazowej doprowadza się dwa przewody jednofazowe. W takim przypadku jeden przewód zasila urządzenie, drugi przewód służy do zasilania grzałki rezerwowej. Ważne jest aby oba przewody miały odpowiedni przekrój, żeby prowadzić je z rozdzielni bezpiecznikowej oraz zabezpieczyć je osobnymi zabezpieczeniami z różnych faz (elektryk będzie wiedział o co chodzi :)).

 • Pompa trójfazowa

W tym przypadku w zależności od producenta może być potrzebne doprowadzenie dwóch przewodów trójfazowych lecz niektórzy producenci tego nie wymagają.

Jak wykonać instalację wodno-kanalizacyjną do pompy ciepła?

Jeżeli chcesz aby instalacja Twojej pompy ciepła przebiegła sprawnie i bez dodatkowych kosztów odpowiednio przygotuj swoją instalację odbiorczą.

 • W miejscu przyłączenia pompy ciepła należy wyprowadzić z instalacji odbiorczej króćce przyłączeniowe, zakończone kształtkami z połączeniem gwintowanym. W ten sposób unikniesz niedopasowania różnych systemów. Połączenie gwintowane jest standaryzowane i dostępne przy użyciu typowych narzędzi.
 • Ważne jest aby króćce instalacji grzewczej zakończyć kształtkami, których średnica wewnętrzna jest nie mniejsza niż ta określona przez producenta urządzenia.
 • Pomieszczenie techniczne warto wyposażyć w kratkę kanalizacyjną zamontowaną w warstwach posadzki. Pozwoli to zabezpieczyć pomieszczenie przed zalaniem a widoczny wyciek na posadzce daje możliwość szybkiej reakcji na powstałą usterkę.
Zanim jednak przejdziemy do prac montażowych

W pierwszej kolejności powinniśmy zająć się doborem mocy grzewczej urządzenia na podstawie zapotrzebowania na moc cieplną budynku. W przypadku nowo powstałych budynków już na etapie projektu wykonujemy charakterystykę energetyczną, która jest najdokładniejszym sposobem na określenie strat i zysków energii w danym budynku. Właściciele budynków istniejących powinni wykonać audyt energetyczny budynku z dokładnym wyliczeniem energii, jaką należy dostarczyć w celu uzyskania żądanej temperatury. Analiza wyników przez specjalistów pozwoli na idealne dopasowanie urządzenia.

Od kilku sezonów obserwujemy wciąż rosnące zainteresowanie sektorem odnawialnych źródeł energii. Prostota pozyskania dodatkowego finansowania inwestycji oraz jego wysokość pozwala na szybki rozwój branży zwłaszcza w przypadku gospodarstwach domowych. Do najbardziej popularnych a zarazem zauważalnych w naszym krajobrazie inwestycji ostatnich lat możemy zaliczyć instalacje pozyskujące energię słoneczną. Instalacja fotowoltaiczna jest obecnie najprostszą i najszybszą metodą modernizacji systemu energetycznego budynku, pozwalającą czerpać korzyści w tak krótkim czasie zarówno dla nowych inwestorów jak i tych modernizujących swoje obiekty.

Planując swoją niezależność energetyczną, warto pójść o krok dalej i zwiększyć ją do maksimum! W dobie fenomenu pomp ciepła instalacje fotowoltaiczne postrzegane głównie jako źródło energii elektrycznej ewoluowały do istotnego i wręcz koniecznego elementu systemu grzewczego każdego nowobudowanego budynku jednorodzinnego. Montaż pompy ciepła służącej do ogrzewania oraz zaopatrzenia użytkownika w ciepłą wodę użytkową pozwala zmagazynować energię elektryczną w postaci energii cieplnej. Połączenie instalacji fotowoltaicznej z instalacją grzewczą pozwala bezpośrednio, bez oddawania nadwyżki wyprodukowanej energii, zwiększyć jej wykorzystanie na własne potrzeby.

Wątpliwością pojawiającą się w słuszności tej inwestycji jest sprawność działania instalacji fotowoltaicznych uzależniona od nasłonecznienia w różnych porach roku. Najwyższą efektywność modułów możemy zaobserwować w porze letniej a tymczasem największe zużycie energii elektrycznej, przypada na sezon zimowy. Nadwyżka energii wytworzona z systemu może zostać przekazana do sieci energetycznej i odebrana w 80 % tej wartości w ciągu jednego roku. Oznacza to, że jeśli w lecie dostarczymy do sieci energetycznej energie o wartości 9 000 kWh, zimą możemy odebrać z niej nawet 7 200 kWh.

Połączenie dwóch odnawialnych źródeł energii w jednej instalacji jest jak najbardziej opłacalne jak i ekologiczne. Pompa ciepła w średnich warunkach zimowych dla naszego klimatu do odpowiedniego działania potrzebuje tylko około 30 % energii elektrycznej, którą może czerpać bezkosztowo z pracy ogniw fotowoltaicznych.

Do głównych zalet tego duetu wskazanych przez naszych klientów możemy zaliczyć:

– Zwiększenie konsumpcji energii na potrzeby własne,
Główną korzyścią połączenia powyższych systemów jest wykorzystanie wyprodukowanej energii elektrycznej na własne potrzeby. Instalacja grzewcza oparta o pompę ciepła pozwala zwiększyć bieżące wykorzystanie energii w obrębie budynku bez wysyłki nadwyżki do sieci, co jest korzystniejsze niż stosowany przez operatorów sieci energetycznych system upustowy.

– Wykorzystanie letniej nadwyżki produkcji do chłodzenia budynku
W przypadku wyboru pompy ciepła do nowych budynków, praktycznym wyborem jest połączenie jej z instalacją ogrzewania podłogowego i wykorzystania funkcji chłodzenia. Im słoneczniejsza pora roku, tym większa produkcja energii co nie pokrywa się z jej zużyciem, dlatego warto rozważyć możliwość wykorzystania nadwyżki poprzez chłodzenie za pomocą pompy ciepła

– Efektywniejsze wykorzystanie energii
Pompy Ciepła pozwalają zagospodarować nadwyżkę produkowanej energii elektrycznej poprzez podniesienie temperatury ciepłej wody użytkowej. Ciepła woda może zostać podgrzana do wyższej niż zwykle temperatury. Przykładowo, jeżeli standardowo ustawimy temperaturę wody w zasobniku na 45 °C to w przypadku nadwyżki energetycznej pompa otrzyma sygnał do podgrzania wody np. o dodatkowe 5 °C.
Połączenie pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną pozwala zwiększyć wykorzystanie energii na własne potrzeby, sprawiając, że inwestycja staje się jeszcze bardziej opłacalna. Ponieważ nie ponosimy strat związanych z przesyłaniem nadmiaru energii do sieci, jest to rozwiązanie korzystne nie tylko dla naszego portfela, ale i środowiska!

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności budynków będzie informatycznym narzędziem w postaci mapy kotłów – taki odpowiednik geoportalu tylko z informacją o rodzaju stosowanego systemu grzewczego w poszczególnych budynkach.

Ewidencja obejmie swym zakresem wszystkie obiekty od domów jednorodzinnych po obiekty sakralne czy też hale magazynowe zużywające do 1MW mocy cieplnej. Informacje na temat źródeł grzewczych w budynkach zostaną pozyskane na podstawie deklaracji składanych przez właścicieli obiektów. Czas na złożenie deklaracji dotyczących istniejących źródeł ciepła będzie wynosił 12 miesięcy od ogłoszenia rozporządzenia (ostatnim dniem w tym przypadku będzie 31 marca 2021 r.), w przypadku nowych źródeł ciepła, czas na zgłoszenie to tylko 14 dni od uruchomienia lub instalacji. Brak zgłoszenia lub jego nieterminowość skutkować będzie karą grzywny, konkretne kwoty jednak nie zostały jeszcze ustalone. Ogólnokrajowa inwentaryzacja ma objąć około 6 mln budynków, a zbieranie danych może potrwać kilka lat.

W systemie zawarta będzie również informacja o stanie energetycznym budynków, a także otrzymanych formach wsparcia udzielanych ze środków publicznych. Obecnie dotacje realizowane są w ramach różnych programów takich jak Czyste Powietrze, Mój Prąd czy też środki samorządowe przeznaczone na walkę z lokalnym zanieczyszczeniem środowiska. Poprzez brak wymiany informacji dotyczących wsparcia inwestycji istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowania z kilku zupełnie różnych źródeł co skutkować może wielokrotnym finansowaniem oraz defraudacją środków publicznych przez inwestorów.

Dane zamieszczone w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków będą również aktualizowane na bieżąco o informacje pochodzące z innych rejestrów oraz kontroli np. kominiarskich czy też prowadzonych przez inspekcje ochrony środowiska. Informacje zawarte w CEEB będą udostępniane m. In. Inspekcji Ochrony Środowiska, nadzorom budowlanym, Ośrodkom pomocy społecznej, włodarzą gmin i miast oraz organom udzielającym pomocy ze środków publicznych. Ewidencja ma w przede wszystkim na celu kontrole i wykrycie osób ogrzewających swoje domy w sposób niespełniający wymogów emisyjności, a także aktywizacje obywateli do walki o lepszą jakość powietrza w swojej okolicy.

Decydując się na budowę czy też modernizacje budynku, jednym z problemów z którym przyjdzie się nam zmierzyć, jest wybór odpowiedniego źródła ciepła do jego ogrzewania. Decyzje dodatkowo utrudnia różnorodność dostępnych metod, począwszy od kotła na pellet, a na pompie ciepła kończąc! Dzisiejszym wpisem rozpoczynamy cykl wpisów o przewadze pompy ciepła nad konwencjonalnymi źródłami ciepła. Oczywiści jako firma zajmująca się sprzedażą oraz montażem pomp ciepła, nie jesteśmy najbardziej obiektywnymi komentatorami tego pojedynku, jednak mamy nadzieje ze przytoczone argumenty pozwolą i wam zachwycić się tym niepozornymi i wciąż niedocenionymi urządzeniami.

Kocioł gazowy czy pompa ciepła?
Zarówno pompa ciepła, jak i kocioł gazowy to bezobsługowe i niskoemisyjne urządzenia zapewniające komfort termiczny swoim użytkownikom. Czym wyróżnia się jednak pompa ciepła na tle kotłów gazowych? Dziś przytoczymy kilka nieoczywistych zalet pomp ciepła!

1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Neutralność klimatyczna wraz z redukcją emisji dwutlenku węgla są obecnie światowym priorytetem. Zwiększa się również świadomość ekologiczna konsumentów i coraz więcej zgłaszających się do nas klientów świadomie decyduje się na ekologiczne rozwiązania. Wykorzystanie urządzeń przyjaznych środowisku naturalnemu pozwala na łatwe pozyskanie niskoprocentowych kredytów na inwestycję proekologiczną. Zasilanie pompy ciepła energią elektryczną wytwarzaną w naszym kraju ze spalania węgla może i nie należy do najbardziej proekologicznych wyborów. Należy jednak pamiętać, że 80% energii cieplnej wytworzonej z pompy ciepła pochodzi właśnie z odnawialnych źródeł. Przecież woda czy powietrze są darmowe! Udział energii elektrycznej pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii w naszym kraju systematycznie wzrasta i dąży do całkowitej neutralności klimatycznej. Montaż kotła wykorzystującego żródło energii, jakim jest gaz, uzależnia nas od importowanych przez nasz kraj paliw kopalnych a nasz domowy budżet od cen zagranicznych potentatów. Czy nie lepszym wiec rozwiązaniem jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii zlokalizowanych na naszej posesji?

2. Dowolność w wyborze miejsca zamieszkania!

Wybór miejsca zamieszkania uzależniony jest od lokalizacji działki, naszego budżetu oraz dostępności mediów w pobliżu. Mimo rozwijających się sieci instalacyjnych wciąż jedyną najbardziej rozbudowanych pozostaje sieć energetyczna. Działki znajdujące się poza dużymi aglomeracjami mimo niższej ceny nie posiadają podstawowych mediów takich jak kanalizacja czy przyłącze gazowe. Decyzja o wyborze pompy ciepła do ogrzewania naszego budynku poszerza wybór i pozwala na dowolną lokalizację obiektu, przy okazji upraszczając do minimum instalacje urządzenia bez dodatkowych kosztów. Przyłącze gazowe do budynku to nie tylko dodatkowy koszt robót ziemnych, ale także konieczna papierologia potrzebna do jego uzyskania na żółtej i mało estetycznej skrzynce w naszym minimalistyczny płocie kończąc. Postęp technologii produkujących energie ze słońca pozwoli nam w niedalekiej przyszłości, jako producentowi własnej energii elektrycznej, na całkowitą dowolność w wyborze terenu pod inwestycje.

3. Multifunkcyjność!

Poszukując nowoczesnych rozwiązań w ogrzewaniu obiektów zimą, bardzo często zapominamy o konieczności chłodzenia w porze letniej. Z pomocą w kwestii także chłodzenia wspomóc nas mogą pompy ciepła. Większość pomp zapewnia nie tylko ogrzewanie oraz ciepłą wodę użytkową, ale również z powodzeniem sprawdza się do chłodzenia pomieszczeń za pomocą klimakonwektorów, wentylacji czy też ogrzewania podłogowego. Duża bezwładność ogrzewania płaszczyznowego pozwala na dłuższe przerwy w pracy urządzenia i wpływa na czas utrzymania się chłodu w budynku.

4. Wartość nieruchomości!

Nowoczesne technologie się sprzedają i tu nie ma się co sprzeciwiać! Wyższością pomp ciepła nad znanymi już wszystkim kotłami gazowymi jest ich innowacyjność. Budynki posiadające nowoczesne rozwiązanie mimo wyższych cen są łakomym kąskiem na rynku nieruchomości. Nowoczesna bryła budynku bez kominów oraz niskie koszty utrzymania połączone z długą żywotnością posiadanych urządzeń są obiecującą inwestycją na przyszłość. Większość osób poszukująca nowego lokum preferuje rozwiązania ekologiczne, które przekładają się na komfort oraz jakość życia w ich najbliższym otoczeniu. Dodatkowo, znacznie łatwiej będzie sprzedać dom na ekologicznym osiedlu niż opalany paliwem kopalnym.

5. Wyprzedzasz wymagania techniczne!

Zaostrzenie wymogów energetycznych dla nowych budynków przekłada się na ciągłe nowelizacje rozporządzeń o warunkach technicznych budynków. Wykorzystując nowoczesne rozwiązania, możemy przewyższyć panujące standardy i przygotować się na te dopiero nadchodzące. Już teraz na mapie Europy istnieją miejsca, gdzie mamy wymóg korzystania w nowo powstających budynkach z sieci ciepłowniczych lub z urządzeń grzewczych wykorzystujących odnawialne źródła energii. Zielona energia to nasza przyszłość i tak jak kiedyś pompy ciepła, fotowoltaikę czy też samochody elektryczne dla większości stanowiły wyszukana fanaberie, tak teraz stają się podstawowym wyposażeniem świadomego człowieka. OZE są przyszłością nie tylko nasza, ale również naszych dzieci i wnuków!

Mimo rosnącej świadomości społeczeństwa dotyczących ekologicznych wyborów, w dalszym ciągu kwitnie handel zakazanymi ustawą kotłami a na prawie każdym osiedlu domków jednorodzinnych, można odkryć co najmniej jednego życzliwego sąsiada, który niemiłosiernie kopci czym popadnie. Szacuje się, że w Polsce w dalszym ciągu użytkowane jest około 3 milionów przestarzałych źródeł ciepła!
Czy ten medialnie rozdmuchany temat pod tytułem SMOG, rzeczywiście jest czymś, czego powinniśmy się obawiać? Jeśli tak to, w jaki sposób to powstrzymać?
Zacznijmy od suchych faktów!

Co to jest ten SMOG?

Smog jest to nic innego jak mieszanka mgły, dymu oraz spalin, wchodzące w jego dokładny skład związki chemiczne takie jak dwutlenek siarki, tlenek azotu, tlenki węgla, sadza oraz trudno opadające pyły. W naszym kraju jego zjawisko jest zauważalne w sezonie grzewczym, czyli od końca października do końca marca. Wchodzące w skład smogu związki oraz pyły są czynnikami alergizującymi i mocno szkodliwymi dla zdrowia, mogą wywołać np. astmę, niewydolność oddechową czy też obniżyć odporność całego organizmu. Głównym źródłem zanieczyszczeń są przestarzałe systemy grzewcze oraz transport drogowy i nawet jeśli nie zamieszkujemy terenów gdzie mamy bezpośredni kontakt z zanieczyszczeniami, musimy mieć na uwadze istnienie smogu napływowego – czyli rozprzestrzeniania się mgły smogowej na sąsiednie obszary.

Jak walczyć ze SMOGIEM?

Sposobem na walkę ze SMOG-iem jest wymiana przestarzałych i nieefektywnych źródeł ciepła. Najbardziej ekologicznym, a zarazem najbardziej efektywnym źródłem ciepła w naszym domu są pompy ciepła. Pompy ciepła bazują na energii pochodzącej z odnawialnych źródeł takich jak powietrze czy też grunt. Wysoka efektywność urządzenia pozwala na produkcje energii cieplnej przy wykorzystaniu nawet o połowę mniej energii elektrycznej. Sparowanie instalacji wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych pozwala nam na całkowicie bez emisyjną eksploatacje urządzenia. Dużym ułatwieniem dla osób myślących o wymianie kotła są programy dotacyjne. Możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia finansowego stanowi mniejsze obciążenie dla portfela inwestora oraz pozwala przyspieszyć inwestycje w odnawialne źródła energii. Aktualnie prowadzonymi programami dotacyjnymi są „Czyste powietrze” oraz „Mój Prąd”, zarówno jeden, jak i drugi możemy łączyć z podatkową ulgą termo modernizacyjną.

Jak skutecznie ochronić dom przed SMOG-iem?

Jeśli jesteśmy jeszcze na etapie budowy, sprawa jest prosta – REKUPERACJA! Nie będziemy rozczulać się w nieskończoność nad jej zaletami, bo postawmy sprawę jasno. Wentylacja mechaniczna jest w tym momencie jedyną słuszną wentylacją do nowo budowanych budynków! Wstępne filtrowanie powietrza w systemie rekuperacji, pozwala ochronić nasz dom oraz domowników przed szkodliwymi substancjami w obszarach bezpośrednio narażonych na działanie SMOG-u.
Nowa klasyfikacja filtrów powietrza wg ISO 16890 klasyfikuje filtry na podstawie wielkości cząsteczek i tak: ISO Zgrubny (Coarse) wyłapuje z powietrza piaski, nasiona i jest to najczęściej występujący filtr w centralach wentylacyjnych, jednak jeśli chcielibyśmy, aby urządzenie mogło spełniać dodatkową funkcję oczyszczacza powietrza, warto zainteresować się filtrem ISO ePM1, który zatrzyma sadzę, mgłę olejową oraz wirusy i bakterie.
Aby filtry mogły pełnić swoją funkcję, warto regularnie kontrolować faktyczny stan ich zabrudzenia i w zależności od potrzeb wymieniać, co zapewni nam świeżość oraz komfort w użytkowaniu. Zabrudzone filtry mają niekorzystny wpływ na przepływ powietrza oraz jego jakość, nie są w stanie go odpowiednio oczyścić. Należy mieć również na uwadze, iż im dokładniejszy filtr wybierzemy, tym częstsza będzie konieczność jego wymiany.
Poniżej porównanie nowego filtra z zabrudzonym

W przypadku budynków istniejących warto rozglądnąć się za stacjonarnymi oczyszczaczami powietrza, które z powodzeniem możemy stosować, w domach mieszkaniach czy też biurach.
Podstawowym zadaniem urządzenia jest przefiltrowanie powietrza w pomieszczeniu, przez system filtrów usuwając z niego wszelkie zanieczyszczenia. Urządzenie jest w stanie oczyścić powietrze z pyłów zawieszonych, w przypadku modeli z filtrem węglowym, pozbędziemy się również przykrego zapachu. Pamiętajmy, aby urządzenie spełniało swoje zadanie, należy ustawić je w pomieszczeniu, gdzie przebywamy najwięcej czasu oraz tak jak w przypadku rekuperacji o regularnej wymianie filtrów. Ponieważ jedynie czyste filtry są w stanie zagwarantować odpowiednia jakość powietrza.

Zakup Pompy Ciepła – Jak to sfinansować?

Montaż Pompy ciepła to nie tylko inwestycja ekologiczna ale również ekonomiczna. Średni całkowity koszt modernizacji instalacji na potrzeby montażu pompy ciepła oraz sama pompa to około 30 tyś zł. I tu pojawia się pytanie! Czy zakup pompy ciepła można sfinansować ze środków zewnętrznych? Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów postanowiliśmy we współpracy z BOŚ Bankiem wprowadzić możliwość kredytowania pomp ciepła po bardzo atrakcyjnych stawkach.

Kto może skorzystać z kredytu na pompę ciepła?

 • Osoby fizyczne
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Wspólnoty mieszkaniowe
 • Nadleśnictwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

w każdym ww. przypadku, jako właściciele nieruchomości lub podmioty dysponujące innym prawem władania nieruchomością

Na co możemy przeznaczyć środki z kredytu?

Środki pozyskane z kredytu możemy przeznaczyć na Modernizacje istniejących systemów grzewczych powodujące ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym np:

 • wymiana starych kotłów gazowych na nowoczesne kotły gazowe,
 • wymiana kotłów węglowych na:
  • pompy ciepła
  • kolektory słoneczne

a także na Wykonanie nowych systemów grzewczych i systemów zasilania w energię elektryczną wykorzystujących odnawialne źródła energii, w tym np:

 • pompy ciepła
 • kolektory słoneczne
 • ogniwa fotowoltaiczne

oraz  na Wykonanie systemów wentylacyjnych z odzyskiem ciepła

A na co mogą być przeznaczone środki?

 • zakup materiałów i urządzeń technologicznych dotyczących modernizacji źródła emisji (kotłowni)
 • zakup materiałów i urządzeń związanych z wykonywanym źródłem energii, w tym:
  • pomp ciepła wraz z niezbędną instalacją
 • zakup niezbędnego osprzętu związanego z wykonywanym źródłem energii
 • zakup materiałów i urządzeń tworzących systemy wentylacyjne z odzyskiem ciepła
 • roboty budowlano-montażowe pod warunkiem ich udokumentowania fakturami
 • podatek VAT (Istnieje możliwość przedłożenia przez Kredytobiorcę faktury montażowej z podatkiem VAT wg obowiązujących stawek wraz ze specyfikacją zakupionych materiałów i urządzeń oraz robocizny)

Poniżej przedstawiamy przykładową symulacja kredytu

Kwota kredytu brutto: 30 000.00 PLN
Ilość rat miesięcznych: 120
Wysokość stopy bazowej i marży dla PLN: 0.23 % + 0.00 %
Wysokość prowizji: 600.00 PLN
Rzeczywista stopa procentowa: 0.64 %

Uwaga! Poniższy harmonogram przedstawia tylko 12 pierwszych rat i po pierwszej racie z każdego kolejnego roku kredytowania.

Nr
raty
Kapitał
PLN
Odsetki
PLN
Kapitał
i odsetki
PLN
Kapitał
do spłaty
PLN
1 250.00 5.75 255.75 29 750.00
2 250.00 5.70 255.70 29 500.00
3 250.00 5.65 255.65 29 250.00
4 250.00 5.61 255.61 29 000.00
5 250.00 5.56 255.56 28 750.00
6 250.00 5.51 255.51 28 500.00
7 250.00 5.46 255.46 28 250.00
8 250.00 5.41 255.41 28 000.00
9 250.00 5.37 255.37 27 750.00
10 250.00 5.32 255.32 27 500.00
11 250.00 5.27 255.27 27 250.00
12 250.00 5.22 255.22 27 000.00
24 250.00 4.65 254.65 24 000.00
36 250.00 4.07 254.07 21 000.00
48 250.00 3.50 253.50 18 000.00
60 250.00 2.92 252.92 15 000.00
72 250.00 2.35 252.35 12 000.00
84 250.00 1.77 251.77 9 000.00
96 250.00 1.20 251.20 6 000.00
108 250.00 0.62 250.62 3 000.00
120 250.00 0.05 250.05 0.00
Suma: 30 000.00 347.88 30 347.88

Niesamowite! Prawda!!!

Comfo. Komfort na który Cię stać!