Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, warto zastanowić się nad tym, z czego w domu korzystamy najczęściej. Uprzedzając. Nie chodzi o kapcie ani o telewizor. Najczęściej w domu korzystamy ze świeżego powietrza. Jest to dla nas tak oczywiste, że zdarza nam się o tym zapomnieć.

Wybierając wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła mamy zagwarantowaną sprawność wentylacji przez cały rok. Bez względu na warunki atmosferyczne, czy liczbę przebywających w budynku osób. Dostarczone powietrze jest świeże i czyste, co ma największe znaczenie w sezonie grzewczym, kiedy normy smogowe są przekroczone. Filtry stosowane w urządzeniach zatrzymują większość zanieczyszczeń obecnych w powietrzu, a także pyłków i alergenów. Decydując się na instalacje wentylacji z odzyskiem ciepła, na etapie projektu możemy zrezygnować z kosztowych kominów wentylacyjnych oraz kominków dachowych, a w przypadku wyboru stolarki możemy zdecydować się na tę nieotwieraną.

Gdzie umieścić rekuperację

ażnym aspektem przy projektowaniu systemy rekuperacji jest umiejscowienie anemostatów tak, aby zapewnić prawidłową cyrkulację świeżego powietrza we wszystkich zakamarkach. Nowoczesne wymienniki stosowane w centralach wentylacyjnych pozwalają odzyskać do 95% ciepła z wywiewanego powietrza, co pozwoli nam zmniejszyć wydatki na ogrzewanie nawet o 60% w porównaniu do wentylacji grawitacyjnej. Szybki i sprawny proces przewietrzania budynku pozwoli na pozbycie się nieprzyjemnych zapachów oraz nagromadzonej w pomieszczeniach wilgoci bez konieczności otwierania okien i tworzenia przeciągów. Brak potrzeby otwierania okien pozwala nam cieszyć się powietrzem wolnych od insektów uprzykrzających nam życie porą letnią.

Pełna kontrola nad wymianą ciepła

Dzięki możliwości programowania tygodniowego mamy pełną kontrolę nad procesem wymiany powierza w naszym domu, a sam system staję się tak samo niezauważalny, jak świeże powietrze w naszym domu. Musimy pamiętać, że tylko poprawnie wykonana instalacja z wysokiej jakości zrudzeniem jest w stanie zapewnić nam spore korzyści wynikające z posiadania systemu. Koszt inwestycji zostaje szybko zwrócony nie tylko w kwestii finansowych oszczędności, ale także w formie poprawy komfortu i jakości życia.

Wymiennik entalpiczny jest udoskonalona wersją wymiennika przeciwprądowego. Unikatowa konstrukcja urządzenia pozwala na przekazanie wilgoci w postaci cząsteczkowej do powietrza wywiewanego. Przekazywanie wilgoci odbywa się za pomocą specjalnych membran, które zatrzymują zapachy oraz zanieczyszczenia, zapobiegając przedostaniu się ich do powietrza świeżego.

W sezonie zimowym pozwala to zapewnić optymalne warunki klimatyczne w budynku, dzięki podniesieniu wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach, zaś pora letnia odebrać ciepło i wilgoć z powietrza napływającego, obniżając temperaturę oraz wilgotność. Konstrukcja wymiennika nie wytwarza wilgoci, a jedynie ja odzyskuje. Sprawność termiczna urządzenia wymiennika entalpicznego wynosi ponad 80%, jest więc niższa niż sprawność klasycznego wymiennika przeciwprądowego. Jednak całkowita sprawność urządzenia może osiągać ponad 100% dzięki utajonej energii cieplnej odbieranej z cząsteczek wody. Początkowo wymienniki były wykonywane głównie z celulozy, co uniemożliwiało ich czyszczenie, w obecnych czasach stosuję się trwałe oraz łatwe w utrzymaniu membrany polimerowe, które możemy umyć wodą. Główną zaletą tego typu wymienników jest brak skroplin, co za tym idzie – ryzyko oszronienia wymiennika spada do zera. Dzięki temu nie ma konieczności stosowania nagrzewnic wstępnych, a jeśli są stosowane – załączane są przy niższej temperaturze zewnętrznej. To z kolei ma wpływ na niższe zużycie energii.

 

Wymiennik przeciwprądowy jest jednym z coraz częściej stosowanych wymienników w rekuperatorach przeznaczonych do zastosowań w budownictwie jednorodzinnym. Jego konstrukcja jest udoskonaloną odmianą wymiennika krzyżowego a ulepszenie to uzyskano wydłużając przepływ powietrza przez wymiennik, oraz poprzez skierowanie strumieni powietrza wywiewanego i nawiewanego tak aby przepływały obok siebie lecz w przeciwnych kierunkach.

Komory rekuperatora z wymiennikiem przeciwprądowym, przez które przepływają strumienie powietrza, są szczelne i dzięki temu strumienie powietrza nie mieszają się. Przekazanie energii cieplnej z powietrza wywiewanego do powietrza nawiewanego następuje w ostatnim odcinku wymiennika, czyli w najcieplejszym jego miejscu. Zabieg ten powoduje, że sprawność wymiennika przeciwprądowego jest, wyższa od sprawności wymiennika krzyżowego i w warunkach laboratoryjnych wynosi nawet do 96%. Największą zaletą wymienników przeciwprądowych w stosunku, do wymienników krzyżowych, jest obniżenie temperatury, przy której zachodzi zjawisko szronienia wymiennika. Ponieważ zjawisko to nie zostało wyeliminowane całkowicie, dla bezpieczeństwa, rekuperator z wymiennikiem przeciwprądowym powinien zostać wyposażony w system chroniący przed zamarzaniem. Większość producentów stosuje to jako standard w postaci instalowania nagrzewnicy wstępnej. Centrale wyposażone w wymiennik przeciwprądowy zwykle cechują się wyższą ceną od central z wymiennikiem krzyżowym, jednak różnica w cenie na pewno zwróci się w postaci oszczędności na energii potrzebnej do ogrzania budynku.

Do najczęściej stosowanych wymienników w rekuperatorach należą dziś wymienniki krzyżowe. Wymienniki te posiadają prostą konstrukcję, w której nie występują elementy ruchome. Dzięki temu wymiennik nie wymaga dodatkowego zasilania. Wymiennik krzyżowy jest po prostu elementem biernym. Sprawność wymiennika waha się w granicach od 50 do 70 %.

Strumienie powietrza wywiewanego oraz nawiewanego są odseparowane od siebie, a sam przepływ powietrza jest wyjątkowo cichy. W przeciwieństwie do wymiennika obrotowego wymiennik krzyżowy zazwyczaj zatrzymuje wilgoć, przez co w tym rozwiązaniu nie ma możliwości odzysku wilgoci z powietrza wywiewanego. Jednak producenci rekuperatorów oferują wykonania wymienników entalpicznych (pozwalające na odzysk wilgoci) co zostanie opisane w osobnym tekście. Główną wadą omawianego wymiennika, w przypadku braku systemu antyzamrożeniowego, jest możliwość oszronienia co prowadzić może do osłabienia przepływu powietrza i w najgorszym przypadku do całkowitego jego ustania. Aby tego uniknąć w rekuperatorach dobrej klasy, wyposażonych w automatykę sterującą pracą urządzenia, stosowane są nagrzewnice wstępne oraz obejścia ograniczające ilość powietrza przepływającego przez wymiennik.

Do największych zalet wymiennika obrotowego należy odzysk wilgoci oraz wysoka sprawność odzysku ciepła (wynosząca od 80 do nawet 90%). Dzięki temu, że wymiennik jest w ciągłym ruchu, nie odkłada się na nim para wodna. Dzięki temu odzyskujemy wilgoć i ponadto nie grozi mu oszronienie zimą. Wadą tego rozwiązania jest głośniejsza praca rekuperatora z wymiennikiem obrotowym od innych. Rekuperatory z wymiennikiem obrotowym z powodu swojej konstrukcji nie zawsze zapewniają 100 % oddzielenia powietrza zużytego od powietrza świeżego. Ze względu na występowanie w wymienniku części ruchomych i mechanicznych występuje większe ryzyko awarii urządzenia.

Są wykonane z metalizowanej foli PCV rozpiętej na drucie. Występują solo oraz z warstwą izolacji. Kanały są łatwe i szybkie w montażu oraz posiadają niską cenę. Materiał, z którego są wykonane, nie jest odporny na uszkodzenia, przez co nie mamy praktycznie możliwości czyszczenia. W ostatnim czasie wyparte przez kanały elastyczne z tworzywa o małych przekrojach w systemie rozdzielaczowym.

Kanały tę dzięki małym przekroją zewnętrznym, mogą zostać sprytnie ukryte w warstwie posadzki, bruździe ściennej lub podwieszanym suficie. Dzięki zewnętrznym karbom rury są elastyczne, przez co wykonanie instalacji jest proste i szybkie. Gładka powierzchnia wewnętrzna rur oraz brak potrzeby stosowania dodatkowych kolan i trójników zapewnia niskie opory przepływu powietrza. Wnętrze kanałów pokryte jest powłoką antystatyczną z dodatkami bakteriobójczymi i grzybobójczymi, dzięki którymi możemy się cieszyć świeżym powietrzem przez długi czas.

Najczęściej wykonywanymi instalacjami są instalacje wentylacyjne zarówno z kanałów elastycznych, jak i sztywnych. Mądre połączenie obu systemów pozwoli nam cieszyć się trwałą instalacją w przystępnej cenie.

Decydując się na system wentylacji, warto zastanowić się nad wyborem kanałów. Pamiętajmy, iż są one odpowiedzialne za dystrybucje powietrza i o ile przykuwamy uwagę do wyboru odpowiedniego urządzenia, to kwestia kanałów schodzi na drugi plan.Podstawowymi parametrami, którymi powinniśmy się kierować przy wyborze kanałów, jest średnica, która powinna być zgodna z wytycznymi zawartymi w projekcie oraz umiejscowienie kanałów w budynku.

Kanały wentylacyjne sztywne:

Są to spiralnie zwijane rury, wykonane z ocynkowanej blachy. Najczęściej stosowane w instalacjach przemysłowych.

Największą ich zaleta jest wysoka wytrzymałość i odporność na czynniki mechaniczne oraz małe opory przepływu powietrza.Kanały izoluje się specjalnymi matami z wełny mineralnej, co zapewnia wymagany poziom izolacji termicznej. Do wad kanałów metalowych należy zaliczyć ich właściwości akustyczne – kanały metalowe dobrze przenoszą dźwięk.

Dobrą alternatywą dla kanałów sztywnych wykonanych z blachy ocynkowanej mogę być systemowe kanały sztywne z polipropylenu. Cechuje je łatwy montaż poprzez samonośne i lekkie elementy, dokładne dopasowanie, i wytrzymałe połączenia. Kanały wykonane są z lekkiego i paroszczelnego materiału o wysokich właściwościach termoizolacyjnych.

Centrale wentylacyjne przystosowane na potrzeby budownictwa jednorodzinnego zapewniają stałą wymianę powietrza wraz z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego. Na rynku mamy dostępne kilka rodzai i modeli rekuperatorów. Różnią się przede wszystkim wymiennikami, jakością i standardem wykonania. Jednak wszystkie składają się z następujących elementów:

Wymiennik Ciepła

To tu powietrze wywiewane z budynku mija się z powietrzem nawiewanym, któremu przekazuje ciepło. Może mieć konstrukcje przeciwprądowa, krzyżową, obrotową. Pamiętajmy by, wykazywał on dużą sprawność odzysku ciepła.

Obudowa

Dobre rekuperatory cechuje solidną obudową z izolacją, która ogranicza straty ciepła z urządzenia oraz izoluje akustycznie.

Filtry

Znajdują się one przy wentylatorze wywiewnym i nawiewnym, zatrzymują wszelkie zanieczyszczenia i pozwalają się nam cieszyć czystym i zdrowym powietrzem w pomieszczeniach.

Wentylatory

Wywiewny oraz nawiewny, są odpowiedzialne za ruch powietrza, wyróżniamy dwa typy na prąd zmienny oraz stały, te drugie uważane są za bardziej energooszczędne.

Sterownik

Umożliwia nam pełną kontrolę nad funkcjonowaniem systemu. Realizuje zadany program – ilość przepływającego powietrza, temperaturę, w niektórych przypadkach wilgotność, oraz kontrola stanu filtrów.

Pozostałe podzespoły takie jak by-pass, nagrzewnica, czy systemy antyzamrożeniowe, czujniki temperatury, czujnik zabrudzenia filtrów mają za zadanie usprawnić pracę urządzenia oraz kontrole nad systemem rekuperacji.

Rekuperacja – jest to nowoczesny system wentylacji, którego zadaniem jest ograniczenie strat ciepła wytworzonego do ogrzania budynku. Za ruch powietrza w systemie odpowiedzialna jest centrala wentylacyjna z wymiennikiem ciepła nazywana rekuperatorem. Rekuperator to urządzenie, które sprawuje kontrole nad przepływem powietrza oraz odzyskuje ciepło, a nawet wilgoć z powietrza wywiewanego.

Jak działa rekuperacja?

Świeże powietrze pobierane jest przez czerpnie wykonaną w ścianie zewnętrznej, by następnie kanałem dostać się do centrali wentylacyjnej, w której przepływając przez wymiennik ciepła pobiera energię cieplną z ogrzanego powietrze wyrzucanego z budynku. Powietrze z rekuperatora zostaje rozprowadzone po budynku kanałami wentylacyjnymi, i za pośrednictwem zaworów regulacyjnych tzw. anemostatów jest nawiewane do wszystkich pomieszczeń tzw. “czystych” takich jak salon czy sypialnia. Powietrze nawiewane wędruje strefami tranzytu takimi jak hol, przedpokój do pomieszczeń, tzw. ”brudnych” takich jak – łazienka, kuchnia, pralnia, gdzie zazwyczaj występuje większa wilgotność. Wyciągane zużyte powietrze jest transportowane kanałami do centrali, gdzie oddaje swoje ciepło i zostaje usunięte z budynku przez wyrzutnie.

Jeśli ten wpis nie rozwiewa wszystkich Twoich wątpliwości to zapraszamy Cię do naszego Showroomu gdzie chętnie wytłumaczymy cały ten proces krok po kroku na naszym działającym systemie.

Rolą wentylacji jest doprowadzenie świeżego powietrza do budynku i odprowadzenie z niego powietrza zużytego. Do niedawna jedynym słusznym wyborem było wymurowanie kilku kominów wentylacyjnych i nadzieja, iż warunki pogodowe pozwolą na, jej użytkowanie.

Na szczęście branża wentylacyjna nie stoi w miejscu i dziś możemy się cieszyć świeżym powietrzem cały rok, dzięki rekuperacji, która w odróżnieniu od wentylacji grawitacyjnej daje nam możliwość regulacji dostarczanego powietrza do budynku. Co to takiego? Jak działa? Czy jest dla Ciebie? Postaramy się rozwiać wszystkie wątpliwości.

Nawigacja po wpisach