About the project

Montaż Pompy Ciepła

DATA: 2021

MIEJSCOWOŚĆ: Zielona Góra, Słone

Jaką moc pompy do 100 m domu?

Parterowy dom z poddaszem nieużytkowym zasila pompa ciepła o mocy 5 kW. Czy Powietrzna pompa ciepła Panasonic KIT-ADC05JE5 dysponuje wystarczającą mocą aby zapewnić ciepło i ciepłą wodę dla 4 osobowej rodziny. Oczywiście, że tak! Należy trzymać się tylko kilku ważnych zasad.

Dom został wyposażony w instalacje ogrzewania podłogowego, które zostało zaprojektowane i wykonane specjalnie pod zasilanie pompą ciepła. Powietrzna pompa ciepła jest źródłem niskotemperaturowym i taką jest też instalacja „podłogówki”. Dzięki temu pompa ciepła i „podłogówka” żyją w swoistej symbiozie. 5 kilowatowa pompa ciepła nie dysponuje wielką mocą ale też podłogówka nie wymaga wiele. Izolacja termiczna ścian została wykonana ze styropianu o grubości 20 cm. Inwestor zadbał aby taka sama warstwa styropianu znalazła się pod posadzką. Na połaci dachowej zastosowano ocieplenie z wełny mineralnej o grubości 20 cm. Obowiązkowe są oczywiście okna 3 szybowe o współczynniku nie większym niż 0,9 W/(m2K)

Ponieważ tak doizolowany dom nie wymaga więcej ciepła jak 30 W/m2 z powodzeniem można by w nim zastosować pompę o mocy 3 kW! Z jednym tylko ale… Moc pompy ciepła spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej. Według danych katalogowych jednostki WH-UD05JE5 (jednostka zewnętrzna zestawu) jej wydajność grzewcza przy temperaturze zewnętrzne j -7 st. C i temp. wody grzewczej 55 st. C spada do 3,55 kW. Taka moc w skrajnych przypadkach mogłaby być niewystarczająca. Przeciwnicy pomp ciepła w tym miejscu zacierają ręce. Niepotrzebnie! Każda pompa ciepła jest wyposażona w grzałkę, która na właśnie taki wypadek może lecz nie musi wspomagać pracę agregatu. Zakładając, że w omawianym przypadku zapotrzebowanie budynku wynosi 3000 W a temperatura zewnętrza spadła do – 17 st. (II strefa klimatyczna) to moc agregatu przy tej temperaturze zewnętrznej i zapotrzebowaniu na wodę grzewczą o temp. 35 st. C (ogrzewanie) wynosi 4000 W! Wydajność przy tych samych warunkach zewnętrznych i zapotrzebowaniu na wodę grzewczą 45 st. C (np. ciepła woda użytkowa) pompa ciepła Panasonic KIT-ADC05JE5 wytwarza 3500 W. W pierwszym przypadku to 1500 W więcej niż potrzebujemy w drugim 500 W zapasu! Dodatkowo w każdym z tych przypadków dysponujemy 3 kW zapasem mocy w postaci grzałki.

Większość urządzeń marki Panasonic montowanych przez firmę Comfo jest podłączonych do usługi Aquarea Smart Cloud. Dzięki możliwości rejestracji najważniejszych parametrów pracy urządzeń technicy z firmy Comfo mają możliwość weryfikacji zarówno poprawności pracy urządzenia jak i rejestracji zużycia energii elektrycznej. W omawianym przypadku podczas ostatnich mroźnych dni(luty 2021 r.) grzałka włączyła się 0 razy!

20210114_153207
20210114_153142
Zielona góra_montaż_pompa ciepła_Lubskie