CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności budynków będzie informatycznym narzędziem w postaci mapy kotłów – taki odpowiednik geoportalu tylko z informacją o rodzaju stosowanego systemu grzewczego w poszczególnych budynkach.

Ewidencja obejmie swym zakresem wszystkie obiekty od domów jednorodzinnych po obiekty sakralne czy też hale magazynowe zużywające do 1MW mocy cieplnej. Informacje na temat źródeł grzewczych w budynkach zostaną pozyskane na podstawie deklaracji składanych przez właścicieli obiektów. Czas na złożenie deklaracji dotyczących istniejących źródeł ciepła będzie wynosił 12 miesięcy od ogłoszenia rozporządzenia (ostatnim dniem w tym przypadku będzie 31 marca 2021 r.), w przypadku nowych źródeł ciepła, czas na zgłoszenie to tylko 14 dni od uruchomienia lub instalacji. Brak zgłoszenia lub jego nieterminowość skutkować będzie karą grzywny, konkretne kwoty jednak nie zostały jeszcze ustalone. Ogólnokrajowa inwentaryzacja ma objąć około 6 mln budynków, a zbieranie danych może potrwać kilka lat.

W systemie zawarta będzie również informacja o stanie energetycznym budynków, a także otrzymanych formach wsparcia udzielanych ze środków publicznych. Obecnie dotacje realizowane są w ramach różnych programów takich jak Czyste Powietrze, Mój Prąd czy też środki samorządowe przeznaczone na walkę z lokalnym zanieczyszczeniem środowiska. Poprzez brak wymiany informacji dotyczących wsparcia inwestycji istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowania z kilku zupełnie różnych źródeł co skutkować może wielokrotnym finansowaniem oraz defraudacją środków publicznych przez inwestorów.

Dane zamieszczone w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków będą również aktualizowane na bieżąco o informacje pochodzące z innych rejestrów oraz kontroli np. kominiarskich czy też prowadzonych przez inspekcje ochrony środowiska. Informacje zawarte w CEEB będą udostępniane m. In. Inspekcji Ochrony Środowiska, nadzorom budowlanym, Ośrodkom pomocy społecznej, włodarzą gmin i miast oraz organom udzielającym pomocy ze środków publicznych. Ewidencja ma w przede wszystkim na celu kontrole i wykrycie osób ogrzewających swoje domy w sposób niespełniający wymogów emisyjności, a także aktywizacje obywateli do walki o lepszą jakość powietrza w swojej okolicy.

Decydując się na budowę czy też modernizacje budynku, jednym z problemów z którym przyjdzie się nam zmierzyć, jest wybór odpowiedniego źródła ciepła do jego ogrzewania. Decyzje dodatkowo utrudnia różnorodność dostępnych metod, począwszy od kotła na pellet, a na pompie ciepła kończąc! Dzisiejszym wpisem rozpoczynamy cykl wpisów o przewadze pompy ciepła nad konwencjonalnymi źródłami ciepła. Oczywiści jako firma zajmująca się sprzedażą oraz montażem pomp ciepła, nie jesteśmy najbardziej obiektywnymi komentatorami tego pojedynku, jednak mamy nadzieje ze przytoczone argumenty pozwolą i wam zachwycić się tym niepozornymi i wciąż niedocenionymi urządzeniami.

Kocioł gazowy czy pompa ciepła?
Zarówno pompa ciepła, jak i kocioł gazowy to bezobsługowe i niskoemisyjne urządzenia zapewniające komfort termiczny swoim użytkownikom. Czym wyróżnia się jednak pompa ciepła na tle kotłów gazowych? Dziś przytoczymy kilka nieoczywistych zalet pomp ciepła!

1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Neutralność klimatyczna wraz z redukcją emisji dwutlenku węgla są obecnie światowym priorytetem. Zwiększa się również świadomość ekologiczna konsumentów i coraz więcej zgłaszających się do nas klientów świadomie decyduje się na ekologiczne rozwiązania. Wykorzystanie urządzeń przyjaznych środowisku naturalnemu pozwala na łatwe pozyskanie niskoprocentowych kredytów na inwestycję proekologiczną. Zasilanie pompy ciepła energią elektryczną wytwarzaną w naszym kraju ze spalania węgla może i nie należy do najbardziej proekologicznych wyborów. Należy jednak pamiętać, że 80% energii cieplnej wytworzonej z pompy ciepła pochodzi właśnie z odnawialnych źródeł. Przecież woda czy powietrze są darmowe! Udział energii elektrycznej pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii w naszym kraju systematycznie wzrasta i dąży do całkowitej neutralności klimatycznej. Montaż kotła wykorzystującego żródło energii, jakim jest gaz, uzależnia nas od importowanych przez nasz kraj paliw kopalnych a nasz domowy budżet od cen zagranicznych potentatów. Czy nie lepszym wiec rozwiązaniem jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii zlokalizowanych na naszej posesji?

2. Dowolność w wyborze miejsca zamieszkania!

Wybór miejsca zamieszkania uzależniony jest od lokalizacji działki, naszego budżetu oraz dostępności mediów w pobliżu. Mimo rozwijających się sieci instalacyjnych wciąż jedyną najbardziej rozbudowanych pozostaje sieć energetyczna. Działki znajdujące się poza dużymi aglomeracjami mimo niższej ceny nie posiadają podstawowych mediów takich jak kanalizacja czy przyłącze gazowe. Decyzja o wyborze pompy ciepła do ogrzewania naszego budynku poszerza wybór i pozwala na dowolną lokalizację obiektu, przy okazji upraszczając do minimum instalacje urządzenia bez dodatkowych kosztów. Przyłącze gazowe do budynku to nie tylko dodatkowy koszt robót ziemnych, ale także konieczna papierologia potrzebna do jego uzyskania na żółtej i mało estetycznej skrzynce w naszym minimalistyczny płocie kończąc. Postęp technologii produkujących energie ze słońca pozwoli nam w niedalekiej przyszłości, jako producentowi własnej energii elektrycznej, na całkowitą dowolność w wyborze terenu pod inwestycje.

3. Multifunkcyjność!

Poszukując nowoczesnych rozwiązań w ogrzewaniu obiektów zimą, bardzo często zapominamy o konieczności chłodzenia w porze letniej. Z pomocą w kwestii także chłodzenia wspomóc nas mogą pompy ciepła. Większość pomp zapewnia nie tylko ogrzewanie oraz ciepłą wodę użytkową, ale również z powodzeniem sprawdza się do chłodzenia pomieszczeń za pomocą klimakonwektorów, wentylacji czy też ogrzewania podłogowego. Duża bezwładność ogrzewania płaszczyznowego pozwala na dłuższe przerwy w pracy urządzenia i wpływa na czas utrzymania się chłodu w budynku.

4. Wartość nieruchomości!

Nowoczesne technologie się sprzedają i tu nie ma się co sprzeciwiać! Wyższością pomp ciepła nad znanymi już wszystkim kotłami gazowymi jest ich innowacyjność. Budynki posiadające nowoczesne rozwiązanie mimo wyższych cen są łakomym kąskiem na rynku nieruchomości. Nowoczesna bryła budynku bez kominów oraz niskie koszty utrzymania połączone z długą żywotnością posiadanych urządzeń są obiecującą inwestycją na przyszłość. Większość osób poszukująca nowego lokum preferuje rozwiązania ekologiczne, które przekładają się na komfort oraz jakość życia w ich najbliższym otoczeniu. Dodatkowo, znacznie łatwiej będzie sprzedać dom na ekologicznym osiedlu niż opalany paliwem kopalnym.

5. Wyprzedzasz wymagania techniczne!

Zaostrzenie wymogów energetycznych dla nowych budynków przekłada się na ciągłe nowelizacje rozporządzeń o warunkach technicznych budynków. Wykorzystując nowoczesne rozwiązania, możemy przewyższyć panujące standardy i przygotować się na te dopiero nadchodzące. Już teraz na mapie Europy istnieją miejsca, gdzie mamy wymóg korzystania w nowo powstających budynkach z sieci ciepłowniczych lub z urządzeń grzewczych wykorzystujących odnawialne źródła energii. Zielona energia to nasza przyszłość i tak jak kiedyś pompy ciepła, fotowoltaikę czy też samochody elektryczne dla większości stanowiły wyszukana fanaberie, tak teraz stają się podstawowym wyposażeniem świadomego człowieka. OZE są przyszłością nie tylko nasza, ale również naszych dzieci i wnuków!

Mimo rosnącej świadomości społeczeństwa dotyczących ekologicznych wyborów, w dalszym ciągu kwitnie handel zakazanymi ustawą kotłami a na prawie każdym osiedlu domków jednorodzinnych, można odkryć co najmniej jednego życzliwego sąsiada, który niemiłosiernie kopci czym popadnie. Szacuje się, że w Polsce w dalszym ciągu użytkowane jest około 3 milionów przestarzałych źródeł ciepła!
Czy ten medialnie rozdmuchany temat pod tytułem SMOG, rzeczywiście jest czymś, czego powinniśmy się obawiać? Jeśli tak to, w jaki sposób to powstrzymać?
Zacznijmy od suchych faktów!

Co to jest ten SMOG?

Smog jest to nic innego jak mieszanka mgły, dymu oraz spalin, wchodzące w jego dokładny skład związki chemiczne takie jak dwutlenek siarki, tlenek azotu, tlenki węgla, sadza oraz trudno opadające pyły. W naszym kraju jego zjawisko jest zauważalne w sezonie grzewczym, czyli od końca października do końca marca. Wchodzące w skład smogu związki oraz pyły są czynnikami alergizującymi i mocno szkodliwymi dla zdrowia, mogą wywołać np. astmę, niewydolność oddechową czy też obniżyć odporność całego organizmu. Głównym źródłem zanieczyszczeń są przestarzałe systemy grzewcze oraz transport drogowy i nawet jeśli nie zamieszkujemy terenów gdzie mamy bezpośredni kontakt z zanieczyszczeniami, musimy mieć na uwadze istnienie smogu napływowego – czyli rozprzestrzeniania się mgły smogowej na sąsiednie obszary.

Jak walczyć ze SMOGIEM?

Sposobem na walkę ze SMOG-iem jest wymiana przestarzałych i nieefektywnych źródeł ciepła. Najbardziej ekologicznym, a zarazem najbardziej efektywnym źródłem ciepła w naszym domu są pompy ciepła. Pompy ciepła bazują na energii pochodzącej z odnawialnych źródeł takich jak powietrze czy też grunt. Wysoka efektywność urządzenia pozwala na produkcje energii cieplnej przy wykorzystaniu nawet o połowę mniej energii elektrycznej. Sparowanie instalacji wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych pozwala nam na całkowicie bez emisyjną eksploatacje urządzenia. Dużym ułatwieniem dla osób myślących o wymianie kotła są programy dotacyjne. Możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia finansowego stanowi mniejsze obciążenie dla portfela inwestora oraz pozwala przyspieszyć inwestycje w odnawialne źródła energii. Aktualnie prowadzonymi programami dotacyjnymi są „Czyste powietrze” oraz „Mój Prąd”, zarówno jeden, jak i drugi możemy łączyć z podatkową ulgą termo modernizacyjną.

Jak skutecznie ochronić dom przed SMOG-iem?

Jeśli jesteśmy jeszcze na etapie budowy, sprawa jest prosta – REKUPERACJA! Nie będziemy rozczulać się w nieskończoność nad jej zaletami, bo postawmy sprawę jasno. Wentylacja mechaniczna jest w tym momencie jedyną słuszną wentylacją do nowo budowanych budynków! Wstępne filtrowanie powietrza w systemie rekuperacji, pozwala ochronić nasz dom oraz domowników przed szkodliwymi substancjami w obszarach bezpośrednio narażonych na działanie SMOG-u.
Nowa klasyfikacja filtrów powietrza wg ISO 16890 klasyfikuje filtry na podstawie wielkości cząsteczek i tak: ISO Zgrubny (Coarse) wyłapuje z powietrza piaski, nasiona i jest to najczęściej występujący filtr w centralach wentylacyjnych, jednak jeśli chcielibyśmy, aby urządzenie mogło spełniać dodatkową funkcję oczyszczacza powietrza, warto zainteresować się filtrem ISO ePM1, który zatrzyma sadzę, mgłę olejową oraz wirusy i bakterie.
Aby filtry mogły pełnić swoją funkcję, warto regularnie kontrolować faktyczny stan ich zabrudzenia i w zależności od potrzeb wymieniać, co zapewni nam świeżość oraz komfort w użytkowaniu. Zabrudzone filtry mają niekorzystny wpływ na przepływ powietrza oraz jego jakość, nie są w stanie go odpowiednio oczyścić. Należy mieć również na uwadze, iż im dokładniejszy filtr wybierzemy, tym częstsza będzie konieczność jego wymiany.
Poniżej porównanie nowego filtra z zabrudzonym

W przypadku budynków istniejących warto rozglądnąć się za stacjonarnymi oczyszczaczami powietrza, które z powodzeniem możemy stosować, w domach mieszkaniach czy też biurach.
Podstawowym zadaniem urządzenia jest przefiltrowanie powietrza w pomieszczeniu, przez system filtrów usuwając z niego wszelkie zanieczyszczenia. Urządzenie jest w stanie oczyścić powietrze z pyłów zawieszonych, w przypadku modeli z filtrem węglowym, pozbędziemy się również przykrego zapachu. Pamiętajmy, aby urządzenie spełniało swoje zadanie, należy ustawić je w pomieszczeniu, gdzie przebywamy najwięcej czasu oraz tak jak w przypadku rekuperacji o regularnej wymianie filtrów. Ponieważ jedynie czyste filtry są w stanie zagwarantować odpowiednia jakość powietrza.

Zakup Pompy Ciepła – Jak to sfinansować?

Montaż Pompy ciepła to nie tylko inwestycja ekologiczna ale również ekonomiczna. Średni całkowity koszt modernizacji instalacji na potrzeby montażu pompy ciepła oraz sama pompa to około 30 tyś zł. I tu pojawia się pytanie! Czy zakup pompy ciepła można sfinansować ze środków zewnętrznych? Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów postanowiliśmy we współpracy z BOŚ Bankiem wprowadzić możliwość kredytowania pomp ciepła po bardzo atrakcyjnych stawkach.

Kto może skorzystać z kredytu na pompę ciepła?

 • Osoby fizyczne
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Wspólnoty mieszkaniowe
 • Nadleśnictwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

w każdym ww. przypadku, jako właściciele nieruchomości lub podmioty dysponujące innym prawem władania nieruchomością

Na co możemy przeznaczyć środki z kredytu?

Środki pozyskane z kredytu możemy przeznaczyć na Modernizacje istniejących systemów grzewczych powodujące ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym np:

 • wymiana starych kotłów gazowych na nowoczesne kotły gazowe,
 • wymiana kotłów węglowych na:
  • pompy ciepła
  • kolektory słoneczne

a także na Wykonanie nowych systemów grzewczych i systemów zasilania w energię elektryczną wykorzystujących odnawialne źródła energii, w tym np:

 • pompy ciepła
 • kolektory słoneczne
 • ogniwa fotowoltaiczne

oraz  na Wykonanie systemów wentylacyjnych z odzyskiem ciepła

A na co mogą być przeznaczone środki?

 • zakup materiałów i urządzeń technologicznych dotyczących modernizacji źródła emisji (kotłowni)
 • zakup materiałów i urządzeń związanych z wykonywanym źródłem energii, w tym:
  • pomp ciepła wraz z niezbędną instalacją
 • zakup niezbędnego osprzętu związanego z wykonywanym źródłem energii
 • zakup materiałów i urządzeń tworzących systemy wentylacyjne z odzyskiem ciepła
 • roboty budowlano-montażowe pod warunkiem ich udokumentowania fakturami
 • podatek VAT (Istnieje możliwość przedłożenia przez Kredytobiorcę faktury montażowej z podatkiem VAT wg obowiązujących stawek wraz ze specyfikacją zakupionych materiałów i urządzeń oraz robocizny)

Poniżej przedstawiamy przykładową symulacja kredytu

Kwota kredytu brutto: 30 000.00 PLN
Ilość rat miesięcznych: 120
Wysokość stopy bazowej i marży dla PLN: 0.23 % + 0.00 %
Wysokość prowizji: 600.00 PLN
Rzeczywista stopa procentowa: 0.64 %

Uwaga! Poniższy harmonogram przedstawia tylko 12 pierwszych rat i po pierwszej racie z każdego kolejnego roku kredytowania.

Nr
raty
Kapitał
PLN
Odsetki
PLN
Kapitał
i odsetki
PLN
Kapitał
do spłaty
PLN
1 250.00 5.75 255.75 29 750.00
2 250.00 5.70 255.70 29 500.00
3 250.00 5.65 255.65 29 250.00
4 250.00 5.61 255.61 29 000.00
5 250.00 5.56 255.56 28 750.00
6 250.00 5.51 255.51 28 500.00
7 250.00 5.46 255.46 28 250.00
8 250.00 5.41 255.41 28 000.00
9 250.00 5.37 255.37 27 750.00
10 250.00 5.32 255.32 27 500.00
11 250.00 5.27 255.27 27 250.00
12 250.00 5.22 255.22 27 000.00
24 250.00 4.65 254.65 24 000.00
36 250.00 4.07 254.07 21 000.00
48 250.00 3.50 253.50 18 000.00
60 250.00 2.92 252.92 15 000.00
72 250.00 2.35 252.35 12 000.00
84 250.00 1.77 251.77 9 000.00
96 250.00 1.20 251.20 6 000.00
108 250.00 0.62 250.62 3 000.00
120 250.00 0.05 250.05 0.00
Suma: 30 000.00 347.88 30 347.88

Niesamowite! Prawda!!!

Comfo. Komfort na który Cię stać!

Żar leje się z nieba, upał doskwiera, a Ty siedzisz przed wentylatorem z pobliskiego marketu, próbując, choć odrobinę wpłynąć na klimat w pomieszczeniu. Niestety, zakupione mieszkanie znajduję się w zabytkowej kamienicy i nie ma możliwości ingerencji w zdobioną fasadę? Mieszkanie jest wynajęte i nie chcesz zostawiać właścicielowi bonusu w postaci klimatyzacji? A może twój problem nie dotyczy domu lecz twojego biura lub pracowni gdzie klasyczny wentylator niekoniecznie się sprawdzi choćby ze względów estetycznych a klimatyzacja pokojowa typu split to wciąż zbyt duży koszt? Na szczęście na rynku od kilku dobrych lat mamy alternatywę pomiędzy wiatrakami a splitami! Chodzi o klimatyzatory przenośne! Jak działają takie jednostki i czy rzeczywiście chłodzą?

1. Jak działa klimatyzator przenośny?

Działanie klimatyzatora przenośnego odpowiada działaniu naszej domowej lodówki. Lodówka pobiera ciepło ze swojego wnętrza i oddaje je do otoczenia, natomiast klimatyzator przenośny ciepło z otoczenia w którym się znajduję przekazuje na zewnątrz. Charakterystyczne dla klimatyzatora przenośnego jest to, że w jednej obudowie skupia elementy odpowiadające za odbieranie i oddawanie ciepła. Działanie jego  polega na wspólnej pracy wymienników i wymuszaniu przepływu powietrza wokół nich – w parowniku następuje odbiór ciepła poprzez czynnik roboczy, który następnie oddaje ciepło w skraplaczu. Klimatyzatory przenośne w przeciwieństwie do klimatyzatorów typu split, wyposażone są w skraplacz wewnątrz obudowy oraz elastyczną rurę odprowadzającą gorące powietrze z pomieszczenia na zewnątrz budynku.

2. Jak odprowadzić ciepło z klimatyzatora przenośnego?

Odprowadzenie ciepła z klimatyzatora przenośnego wymaga podłączenia kanału wylotowego np. do kanału wentylacyjnego, jeśli jednak nie mamy takiej możliwości w danym pomieszczeniu, wystarczy zakupić specjalnie do tego przygotowana uszczelkę do okna. Uszczelka posiada prosty montaż na rzepy i stanowi wystarczającą  barierę dla ciepłego powietrza oraz insektów. Część producentów zaopatruje swoje urządzenia w spłaszczoną końcówkę na rurę, jednak jej wyprowadzenie poza budynek wiąże się z uchyleniem okna, co niekorzystnie wpływa na efekt chłodzenia.

3. Jak wybrać klimatyzator przenośny?

Decydując się na zakup klimatyzatora przenośnego, warto skupić się w pierwszej kolejności nad odpowiednią mocą urządzenia. Przyjmuje się, że do schłodzenia 10 m2 pomieszczenia potrzeba urządzenia o mocy 1 kW. Jednak dotyczy to pomieszczeń z dobra izolacją oraz tych, które nie są narażone bezpośrednio na duże zyski słoneczne, dlatego warto w tej kwestii pozostawić dobór specjaliście lub posłużyć się do tego ogólnodostępnymi kalkulatorami mocy chłodniczej. W przypadku ogrzewania pomieszczeń klimatyzatorem przenośnym zwróćmy też uwagę na moc grzewczą danego modelu, gdyż nie zawsze jest ona taka sama jak moc chłodnicza. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na kilka aspektów takich jak:

– Wydajność – Wydajność klimatyzatora przenośnego uzależniona jest od przepływu powietrza, im szybszy przepływ powietrza, tym szybciej będziemy w stanie obniżyć temperaturę w pomieszczeniu.

– Mobilność – W przypadku klimatyzatora przenośnego, jak sama nazwa wskazuje mamy możliwość jego przenoszenia, jednak z uwagi na wagę urządzenia warto wybrać urządzenia wyposażone w obrotowe kółka, dzięki którym z łatwością przemieścimy urządzenie dokładnie tam, gdzie go potrzebujemy.

– Hałas – Głośność klimatyzatora w dużej mierze uzależniona jest od tempa pracy wentylatora, której może towarzyszyć hałas sięgający nawet 50 dB., dlatego warto poświęcić trochę czasu i wybrać urządzenie o jak najniższych parametrach natężenia dźwięku. Dla osób wrażliwych i tych, którym zależy na chłodzeniu w nocy, polecamy urządzenia wyposażone w tryb nocny, który pozwoli obniżyć hałas pracy urządzenia nawet do 35 dB.

– Skropliny – W przypadku klimatyzatora przenośnego konieczne jest ręczne opróżnianie pojemnika z odpływającym kondensatem, warto w tym przypadku wyszukać urządzenia z funkcją automatycznego odparowania gdzie część skroplin odparowywana jest razem z ciepłym powietrzem, co pozwoli zredukować do minimum konieczność opróżniania urządzenia.

– Pobór mocy – Klimatyzatory przenośne są urządzeniami prądolubnymi a ich wydajność jest mniejsza od klimatyzatorów montowanych na stałe, dlatego warto zwrócić uwagę, jaka klasę energetyczną posiadają poszczególne urządzenia. Ze względu na czas pracy warto wybierać klimatyzatory należące do klas energetycznej A i wyższej, a także z dobrym stosunkiem wydajności co do ilości pochłanianej przez niego energii.

– Funkcje dodatkowe – Cena klimatyzatorów przenośnych w głównej mierze uzależniona jest od wyposażenia w dodatkowe funkcje, dlatego warto zwrócić uwagę, co dany producent ma dla nas do zaoferowania prócz mocy chłodniczej urządzenia. Do najbardziej pożądanych funkcji należą szeroki kat nawiewu, pamięć auto restartu, oraz programator czasowy, praktycznym wyborem będzie też urządzenie z możliwością sterowania za pomocą pilota.

4. Zalety klimatyzatora przenośnego?

– Cena – są znacznie tańsze od jednostek typu Split których cena zazwyczaj obejmuje montaż urządzeń
– Mobilność – za pomocą jednego urządzenia możemy chłodzić kilka pomieszczeń
– Prosty montaż – wystarczy zamówić, rozpakować i nacisnąć ON

5. Wady klimatyzatora przenośnego?

– Hałas – dla osób wrażliwych może być uciążliwy, jednak wysoka temperatura jest bardziej mecząca
– Odprowadzenie ciepłego powietrza – konieczność zakupu specjalnych uszczelek do okna
– Skropliny – w przypadku dłuższej pracy urządzenia, zbyt mały pojemnik może się przelać

Podsumowanie

Klimatyzatory przenośny to świetne rozwiązanie wszędzie tam gdzie nie mamy możliwości zastosowania klimatyzatorów standardowych. Idealnie sprawdzą się w wynajmowanych pomieszczeniach, gdzie ze względu na wiążące nas umowy nie mamy możliwości montażu jednostki typu split. To także świetnie rozwiązanie do biur zamkniętych gdzie montaż klimatyzacji do poszczególnych pomieszczeń staje się kosztownym zakupem. Możliwość natychmiastowego użytkowania po zakupie bez dodatkowych ingerencji w budynek oraz oczekiwania na montaż powoduje, że klimatyzatory przenośne cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Rosnąca jakość i wydajność w stosunku do ceny zakupu plasuje je do najchętniej wybieranych urządzeń regulujących klimat pomieszczeń.

Nie ma już chyba na tym świecie osoby, która by nie słyszała, czym są i jakie zalety mają pompy ciepła. Dziś przedstawimy Wam 5 zalet posiadania pompy ciepła, które najczęściej wymieniają nasi klienci.

1. Pompa ciepła potrzebuje do działania tylko energii elektrycznej!

Jeśli do tej pory byliście użytkownikami wyłącznie kotłowni na paliwo stałe, z radością przyjmiecie wiadomość, iż w przypadku ogrzewania pompą ciepła jedyne, do czego zostaniecie zobligowani to terminowe opłacanie rachunków za energię elektryczną, ale podejrzewamy, że i tak już to robicie, ponieważ potrzebuje jej jeszcze wasz ekspres do kawy czy też lodówka. Koniec z upierdliwymi poszukiwaniami opału oraz jego magazynowaniem, no i ominie was papierologia z gazem.

2. Pompa ciepła zajmuje mało miejsca!

Pozostając przy temacie magazynowanie opału, czy sprawdzaliście kiedyś, ile miejsca zajmuję wam jego magazynowanie? Wyobraźcie sobie paletę eko groszku lub pelletu w waszej kotłowni, która zajmuje drugie tyle miejsca co piec w kotłowni. Miejmy na uwadze również fakt, iż koszt budowy 1 m2 domu na gotowo waha się w zależności od miejsca zamieszkanie i jakości wykończenia pomiędzy 3 a nawet 10 tys. zł. Warto to przemyśleć, ponieważ na pewno znacie milion innych sposobów na wydanie tych pieniędzy. To samo tyczy się zbiorników na gaz stojących na działce, pomyślcie, ile wydaliście na działkę. Same zbiorniki opisać możemy jedynie w 3 słowach, duże brzydkie i szpeci!

3. Pompa ciepła jest bezobsługowa!

Czy zastanawialiście się kiedyś przed wyborem projektu, ile czasu chcecie poświęcać dla swojego domu? Może się to wydawać dla większości zabawne, ale w czasach samojezdnych odkurzaczy, automatycznych rolet czy też samomyjących okien trochę słabo, chodzić i dorzucać do pieca. Zastanawialiście się kiedyś, ile czasu przeznaczacie na dosypywanie opału, czy też czyszczenie pieca w ciągu roku? Jeśli jeszcze tego nie analizowaliście, koniecznie to zróbcie i pomnóżcie przez swoją stawkę godzinową! Gwarantujemy, że można się zdziwić!

4. Pompa ciepła jest prosta w montażu!

Śmiemy twierdzić, iż pompa ciepła jest najmniej upierdliwym źródłem ciepła, które zechcecie zamontować w swoim domu! Decydując się na ogrzewanie domu pompą ciepła, jedyne czego potrzebujemy, to przyłącze energii elektrycznej do budynku. W pozostałych przypadkach dochodzi również konieczność doprowadzenia przyłącza gazu, jego projekt, rozprowadzenie instalacji gazowej po budynku, czy też zbudowanie komina dla kotła na pelet, czy ekogroszek.

5. Pompa ciepła jest EKO!

Wybierając energooszczędne żarówki, montując perlatory, segregując odpadki czy też popijając kawę z mlekiem, którego kartonik posiada ogromną ekologiczną etykietkę, mamy pełną świadomość o wpływie naszych wyborów na środowisko oraz ekonomicznych korzyściach, jakie przynoszą! Przeciętny człowiek jest odpowiedzialny za wprowadzenie w ciągu roku do atmosfery nawet 8 ton dwutlenku węgla. Wybierajmy mądrze i korzystajmy z w pełni ekologicznych źródeł energii przyczyniających się do obniżenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Listopad tego roku prócz zimowej aury dostarczył nam również niezłe zamieszanie w branży grzewczej!

Mowa oczywiście o nowelizacji ustawy Prawo Ochrony Środowiska, która została podpisana 4 listopada przez Prezydenta RP. Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od opublikowania ich w Dzienniku Ustaw. Jakie zmiany wprowadza nowa ustawa?

Głównym celem wprowadzonych zmian jest poprawa jakości powietrza oraz ograniczenie emisji do atmosfery zanieczyszczeń powstających wskutek spalania węgla w piecach domowych. Nowe przepisy bezpośrednio wypłyną na rynek instalacji fotowoltaicznych oraz wzrost na rynku pomp ciepła, poprzez wprowadzenie jednolitej stawki podatku VAT dla urządzeń OZE montowanych poza budynkiem np. panele fotowoltaiczne montowane na gruncie czy też gruntowe pompy ciepła. Pozostając w dziedzinie podatków, warto wspomnieć o zwolnieniu z podatku dochodowego beneficjentów programy Mój prąd oraz Czyste powietrze. Dla przyszłych inwestorów najważniejszą zmianą jest wprowadzenie obowiązku przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej, o ile istnieją ku temu przesłanki ekonomiczne oraz techniczne, pozostawione do indywidualnej oceny projektanta.

Obowiązek przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej nie będzie dotyczył obiektów, w którym planowane jest dostarczenie ciepła z indywidualnego źródła, które charakteryzuje się współczynnikiem nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej nie wyższym niż 0,8. Oznacza to, że podłączenia unikną budynki, które wyposażane będą w pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne lub kotły na biomasę. Co ciekawe współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla ciepła sieciowego z gazowej ciepłowni wynosi 1,2, co w praktyce oznacza też zakaz używania kotłów gazowych.

Nowelizacja przepisów pozwoli również ograniczyć napływ do kraju z innych państw Unii Europejskiej i Turcji kotłów na paliwa stałe niespełniających krajowych wymogów emisyjności. Państwowa Inspekcja Handlowa zostanie uprawniona do przeprowadzania kontroli pod względem technicznym, oraz zlecenia wyrywkowych badań laboratoryjnych wybranych urządzeń wzbudzających wątpliwości.

Nadejście lata a wraz z nim temperatur przekraczających 30 stopni sprawia, że ciężko nam wytrzymać w przegrzanych pomieszczeniach, nie mówiąc już o wykonywaniu nawet najprostszych czynności. Nic więc dziwnego, iż posiadanie klimatyzacji z roku na rok zyskuje na popularności. Przyczynia się do tego coraz to większa dostępność sprzętu przeznaczonego do klimatyzowania pomieszczeń za sprawą malejących kosztów urządzeń, oraz samego montażu. Komfort, jaki zapewnia nam klimatyzacja, nie jest jednak dany raz na zawsze. Warto pamiętać, że prawidłowe zamontowanie klimatyzacji nie kończy czynności, jakie powinny być wykonywane dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu, warto odpowiednio o nią dbać i regularnie przeglądać. Początek wiosny to najlepszy moment na jej przygotowanie przed sezonem.

Dlaczego wykonywanie regularnych przeglądów klimatyzacji jest tak ważne?

Wykonywanie regularnych przeglądów w tym, czyszczenia i dezynfekcji, instalacji klimatyzacji poprawia jakość powietrza w pomieszczeniach oraz likwiduje osiadły w klimatyzatorze pył, kurz i bakterie, które mogą być przyczyną chorób i infekcji dróg oddechowych, ponadto ogranicza ryzyko awarii i konieczności wzywania serwisu w szczycie sezonu.
Systematyczne przeprowadzanie przeglądów klimatyzatorów wpływa pozytywnie na niskie zużycie energii. Opory powietrza w mocno zabrudzonym klimatyzatorze wymuszają szybsze obroty wentylatora a czujniki znajdujące się w urządzeniu nie są w stanie prawidłowo odczytać temperatury powietrza.

Jak często należy wykonywać serwis klimatyzacji?

Przegląd instalacji klimatyzacji oraz urządzeń odpowiedzialnych za chłodzenie należy wykonywać minimum dwa razy do roku. Pierwszy serwis powinno wykonać się przed sezonem letnim, drugi przed sezonem jesienno zimowym, jeśli zamierzamy urządzeniem dogrzewać. Ekstremalne temperatury panujące w ciągu wiosny i lata mogą doprowadzić do awarii klimatyzatora. Niestety konieczność ich naprawy podczas upałów jest dużym wyzwaniem ponieważ ciężko umówić się wtedy na przyjazd serwisu klimatyzacji. Dlatego warto zrobić to już z początkiem wiosny.

Jakie czynności obejmuje serwis klimatyzacji?

 • oględziny obudowy urządzeń
 • oględziny elementów elektrycznych systemu (szczególnie połączeń elektrycznych)
 • sprawdzenie szczelności układu chłodniczego
 • sprawdzenie ciśnienia podczas pracy urządzeń w trakcie ssania i tłoczenia
 • w przypadku ubytku uzupełnienie czynnika chłodzącego
 • przegląd układu odprowadzania skroplin
 • czyszczenie filtrów powietrza w jednostkach ściennych i wymiana filtrów w urządzeniach kanałowych
 • czyszczenie parownika oraz skraplacza

Jak najlepiej wykonać przegląd instalacji klimatyzacji?

Zdecydowanie najwygodniejszą opcją serwisowania klimatyzacji jest serwis wykonywany przez firmy, które na co dzień specjalizują się w montażu oraz serwisie klimatyzatorów. Pozwala to do minimum ograniczyć konieczność osobistej ingerencji w układ wentylacyjny i klimatyzacyjny. Fachowcy, w ramach powierzonej im do wykonania usługi, sami wykonują wszystkie czynności serwisowe. Dlatego nie angażują w żaden sposób zleceniodawcy, chociażby w zakup środków czyszczących, bakteriobójczych i dezynfekujących, które wykorzystują do serwisowania.

Jak samodzielnie zadbać o klimatyzacje?

Na co dzień warto samemu zadbać o instalacje klimatyzacji. Prosty serwis polega na zdemontowaniu demontowalnych części klimatyzatora i innych elementów osłonowych. Następnie z wnętrza klimatyzatora usuwamy zalegające tam resztki kondensatu połączonego z kurzem. Ponieważ taka mieszanka powodować może różnego rodzaju dolegliwości zdrowotne u alergików lub wydzielania się z wnętrza klimatyzatora niepożądanych zapachów. Warto zwrócić uwagę na filtry, większość urządzeń posiada sygnalizacje zabrudzenia filtra. Kontrole filtra należy przeprowadzać co około 3 tygodnie. Najczęściej montowanymi filtrami w urządzeniu są filtry wielorazowego użytku. Należy je odkurzyć lub przepłukać w ciepłej wodzie z dodatkiem neutralnego detergentu. W przypadku filtrów jednorazowych konieczna będzie ich całkowita wymiana.

Postaramy się w przystępny sposób odpowiedzieć na pytanie ile kosztuje rekuperacja. Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła mimo rosnącej popularności wciąż przez wielu inwestorów postrzegana jest jako zbędny i snobistyczny wydatek. Czy słusznie? Wentylacja jest jedną z najważniejszych instalacji w naszym budynku, a jej koszt w porównaniu do całkowitych kosztów budowy domu jest znikomy.

Co składa się na koszt instalacji?

Odpowiedź na pytanie ile kosztuje rekuperacja zależy od kilku elementów składowych. Na ostateczną cenę instalacji systemu rekuperacji składa się:

 • projekt,
 • materiały instalacyjne,
 • urządzenia,
 • montaż oraz regulacja systemu.

Jaki jest koszt wykonania projektu?

Koszt wykonania standardowego projektu instalacji rekuperacji oscyluje w granicach 500 zł. Jednak wiele firm przy podpisaniu umowy, zwalnia swoich klientów z kosztów projektowych.

Ile kosztuje instalacja systemu wentylacji mechanicznej?

Głównym czynnikiem decydującym o tym ile kosztuje rekuperacja jest typ budynku. Jego zapotrzebowanie na świeże powietrze, rozległość instalacji oraz sposób prowadzenia kanałów. Dla standardowego domu w zależności od jego wielkości, koszty samej instalacji wynoszą od 7 do nawet 20 tysięcy, w zależności od kubatury budynku. Pamiętajmy, że tylko wysokiej jakości materiały użyte przy montażu instalacji oraz jej poprawne zaprojektowanie zapewnią nam oczekiwany komfort użytkowania.

Ile kosztuje rekuperator?

Sercem każdej instalacji jest centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła. Koszty dobrej klasy centrali dla standardowego domku 120 – 150 m2 zaczynają się od 9 000 tysięcy złotych netto. Na cenę urządzenia wpływa jakość wykonania, sprawność odzysku ciepła, wydajność centrali, stopień zautomatyzowania oraz dodatkowe akcesoria, w które chcemy je wyposażyć. Na rynku dostępnych jest sporo central o zróżnicowanych parametrach, a ich ceny zaczynają się już nawet od 2000 tysięcy złotych. Decydując się na centrale niskiej klasy, jest wysoce prawdopodobne, że nie zapewni nam ono nawet dostatecznych parametrów użytkowych.

Wszystkie wymienione koszty mogą wydawać się nam dość wysokie. Pamiętajmy jednak, że świeże powietrze jest wartością bezcenną. Do tego dochodzi komfort użytkowania urządzenia bez obawy o jego działanie.

 

Mity pomp ciepła

Ostatnio pisaliśmy, że systemy grzewcze są wszechobecne, a co za tym idzie, wszechobecne są opinie krążące o nich. Ogromna ilość sprzecznych informacji dostępnych w Internecie czy czasopismach branżowych, jest mocno przytłaczająca. Przez co dla każdego inwestora stającego przed wyborem źródła ciepła stoi spora ilośc realnych pytań.
Przedstawiamy wam dziś kilka zdań i podważymy mity pomp ciepła. Na pewno usłyszycie od wszelakich znawców internetowych ds. odnawialnych źródeł energii, jak i od sąsiada – specjalisty od wszystkiego.

Zaczynamy od pierwszego i najbardziej popularnego:

1. Pompa ciepła? Nie w naszym klimacie!

To stwierdzenie należy do naszych ulubionych stwierdzeń. Niestety nasz srogi środkowoeuropejski klimat ni jak ma się do klimatu mroźnej Szwecji czy też Finlandii. Ludzie już od kilku dekad używają pompy ciepła jako jedynego źródła ciepła w budynku. Mało tego, szaleni mieszkańcy Skandynawii opierają na energii cieplnej. Energie można pobrać z powietrza wody czy gruntu nawet całe osiedla tak jak osiedle Ropsten w Sztokholmie. Średnia temperatura powietrza w Polsce w miesiącach zimowych wynosi -2°C natomiast w Szwecji -6° C . Jak widać pompa ciepła to zdecydowanie nasz klimat!

2. Pompy ciepła są strasznie głośne!

Pompa ciepła jest urządzeniem działającym w cyklach. Sprzęt załącza się kilka razy na dobę. Średni poziom mocy akustycznej dla jednostki zewnętrznej wynosi 50 dB., który porównywalny jest z szumem dochodzącym z pomieszczeń biurowych. Oczywiście odczucia towarzyszące pracy urządzenia są indywidualne dla każdego użytkownika. Możemy zapewnić, że jeśli nie jesteśmy osobami o wzmożonej wrażliwości na dźwięk nie będzie stanowiło to dla nas dyskomfortu.

3. Pompa ciepła zużywa dużo energii!

Z tym stwierdzeniem trudno się nam częściowo nie zgodzić, Pompa ciepła prąd zużywa i nawet nie sama. W naszym domowym gangu pożeraczy prądu pompa siedzi przy tym samym stole. Co twoja super nowoczesna dwudrzwiowa lodówka, pięćdziesięciu calowa plazma czy też laptop, którego wtyczki nigdy nie odłączasz od gniazdka. Decydując się na pompę ciepła, musimy pamiętać, że jest ona urządzeniem prądolubnym jednak wdzięcznym. Nasza pompa każdą zżarty 1 kW zamieni nawet na 4 kW „darmowej” energii. A jej apetyt uzależniony jest od naprawdę wielu czynników. Jeśli Twoja pompa zużywa dużo energii to czas na kontakt z producentem lub instalatorem. Ponieważ dobrze zaprojektowana instalacja to instalacja ekonomiczna i przyjazna dla naszego portfela.

4. W przypadku awarii prądu nie ma możliwości ogrzania domu!

I tu nas macie! W przypadku awarii prądu pompa ciepła nie zadziała tak jak pompka obiegowa w twojej kotłowni na każdy inny rodzaj paliwa. Jedynym ratunkiem w tym przypadku jest rozpalenie kominka lub zakup agregatu prądotwórczego. Pamiętajmy, że mamy XXI wiek i w przypadku każdej klęski żywiołowej wiążącej się z brakiem prądu, wody czy gazu. Wszelkie działania naprawcze zawsze zostają skierowane w pierwszej kolejności na przywrócenie dostaw energii. 

5. Pompa ciepła mi się nie zwróci!

Urządzenie grzewcze to nie inwestycja. Nie traktujmy budowy domu jak lokaty a jako inwestycje w nasz komfort, bezpieczeństwo, ciepło oraz wygodę. Sprzęt się nie ma zwrócić, tak samo, jak te cudowne płytki podłogowe kosztujące 80 zł za metr kwadratowy. Niskie koszty ogrzewania, które zapewni pompa to nie stopa zwrotu a skutek uboczny świadomych wyborów inwestorów. W cenie pompy ciepła dostajemy nie tylko kilka dodatkowych metrów domu, które pochłonęłaby nasz kotłownia. Ale też wygodne ogrzewanie, które zobowiązuje nas jedynie do terminowego opłacenia rachunków za energię elektryczną.

 

 

Nawigacja po wpisach