Niskie zapotrzebowanie energetyczne współcześnie projektowanych budynków jednorodzinnych oraz obowiązujące warunki techniczne pozwalają nam i jednoczenie zobowiązują nas do wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Ogrzewanie z wykorzystaniem powietrznych pomp ciepła to jeden z najbardziej ekonomicznych systemów dostępnych na rynku zarówno pod względem inwestycyjnym, jak i użytkowym. Dynamiczny rozwój technologii powietrznych pomp ciepła w ostatnich latach sprawia iż obecnie nawet co drugi inwestor decydujący się na budowę domu jest zainteresowany inwestycją w to źródło energii.

Jak się przygotować do montażu pompy ciepła?

Odpowiedź jest prosta – zacząć jak najwcześniej!
Wybór wszelkich rozwiązań do budynku musi zostać podjęty już na etapie deski kreślarskiej. Jedynie na tym etapie możemy dobrze zaplanować najekonomiczniejszy rozkład pomieszczeń, ich wielkości, nasłonecznienie oraz odpowiednią izolacyjność budynku. Decydując się na montaż pompy ciepła warto pamiętać iż nie musimy martwić się o minimalną powietrznię kotłowni czy też zaprzątać sobie głowy wykończeniem komina, który w tym przypadku będzie nam niepotrzebny. Kotłownią z pompą ciepła a raczej pomieszczeniem technicznym może być niemal każde pomieszczenie w Twoim domu. Typowa przestrzeń wymagana dla urządzenia zazwyczaj nie przekracza 3 m2

Gdzie można zamontować pompę ciepła?

Wybierając miejsce montażu pompy ciepła, powinniśmy kierować się kilkoma prostymi zasadami.

 • Jednostka wewnętrzna powinna zostać zamontowana w pomieszczeniu ze swobodnym dostępem dla nas, jak i serwisanta. Dobrze jeśli pomieszczenie ma osobne wejście, chociażby poprzez garaż. Nie każdy lubi gdy obce osoby kręcą się po domu.
 • Maksymalna odległość jednostki wewnętrznej od zewnętrznej jest każdorazowo określona przez producenta. W zależności od ilości zawartego w urządzeniu czynnika wybranej przez nas pompy ciepła mogą to być odległości pomiędzy 10 – 25 m. Jeśli nie chcemy narazić się na dodatkowe koszty warto, aby odległość ta była w zakresie odległości maksymalnej dla danego urządzenia:
 • Odległość jednostki zewnętrznej od ściany domu powinna zapewniać swobodny przepływ powietrza przez agregat, oraz możliwość obsługi serwisowej.
 • Wysokość montażu od poziomu gruntu musi zabezpieczać urządzenie przed maksymalnymi spodziewanymi opadami śniegu w określonej strefie klimatycznej. Zazwyczaj jest to od 30 – 50 cm od poziomu gruntu.
 • W przypadku chęci posadowienia agregatu na osobnym betonowym fundamencie warto zapoznać się wcześniej z wymiarami jednostki. Beton bez zabezpieczenia może zacząć korodować dlatego warto zadbać o izolacje oraz zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi.
 • Bardzo dobrze jest zadbać o odpowiednią wsiąkliwość podłoża poprzez wypełnienie go żwirem lub wprowadzenie w nie pionowej rury na głębokość poniżej warstwy przemarzania. Rura powinna mieć średnicę pozwalającą na odprowadzenie w krótkim czasie dużej ilości wody powstałej na wskutek odszraniania.
Jakie ogrzewanie zastosować przy pompie ciepła?

Ogrzewanie domu pompą ciepła jest najekonomiczniejsze z wszystkich na tą chwilę dostępnych pod warunkiem pracy z niską temperaturą wody grzewczej. Logiczne jest zatem, że im temperatura wody ma być niższa tym wielkość grzejnika powinna być większa. Dlatego w przypadku pracy na niskich parametrach ważna jest powierzchnia grzewcza, która to ciepło przekaże do otoczenia. Jak dotąd największą i najefektywniejszą powierzchnia grzewczą jest instalacja ogrzewania podłogowego. Jak każdą instalację, także instalacje ogrzewania podłogowego,  warto poprzedzić projektem. Tylko prawidłowo zaprojektowana „podłogówka” będzie dysponowała mocą grzewczą przekładającą się na temperaturę oczekiwaną przez domowników nawet w czasie trwania największych mrozów. Ilość pętli, odstęp między rurami oraz odpowiednia prędkość przepływu to coś, co nie powinno być dziełem przypadku.

Zasilanie elektryczne pompy ciepła

Decydując się na ogrzewania budynku pompą ciepła możemy zapomnieć o wszystkich innych paliwach takich jak gaz czy paliwach stałych takich jak brykiet, pellet, eko-groszek oraz wszelkich cyklicznych czynnościach związanych ich wykorzystaniem.

Powietrzna pompa ciepła, choć większość energii potrzebnej do dostarczenia komfortu domownikom pobiera z otoczenia, jest zasilana energią elektryczną. Aby uniknąć nieporządanej awarii w miejsce przyłączenia pompy ciepła należy doprowadzić przewód elektryczny o odpowiednim przekroju i ilości żył.

Pod względem elektrycznym pompy ciepłą dzielą się na jednofazowe i trójfazowe.

 • Pompa jednofazowa

Zazwyczaj do pompy ciepła jednofazowej doprowadza się dwa przewody jednofazowe. W takim przypadku jeden przewód zasila urządzenie, drugi przewód służy do zasilania grzałki rezerwowej. Ważne jest aby oba przewody miały odpowiedni przekrój, żeby prowadzić je z rozdzielni bezpiecznikowej oraz zabezpieczyć je osobnymi zabezpieczeniami z różnych faz (elektryk będzie wiedział o co chodzi :)).

 • Pompa trójfazowa

W tym przypadku w zależności od producenta może być potrzebne doprowadzenie dwóch przewodów trójfazowych lecz niektórzy producenci tego nie wymagają.

Jak wykonać instalację wodno-kanalizacyjną do pompy ciepła?

Jeżeli chcesz aby instalacja Twojej pompy ciepła przebiegła sprawnie i bez dodatkowych kosztów odpowiednio przygotuj swoją instalację odbiorczą.

 • W miejscu przyłączenia pompy ciepła należy wyprowadzić z instalacji odbiorczej króćce przyłączeniowe, zakończone kształtkami z połączeniem gwintowanym. W ten sposób unikniesz niedopasowania różnych systemów. Połączenie gwintowane jest standaryzowane i dostępne przy użyciu typowych narzędzi.
 • Ważne jest aby króćce instalacji grzewczej zakończyć kształtkami, których średnica wewnętrzna jest nie mniejsza niż ta określona przez producenta urządzenia.
 • Pomieszczenie techniczne warto wyposażyć w kratkę kanalizacyjną zamontowaną w warstwach posadzki. Pozwoli to zabezpieczyć pomieszczenie przed zalaniem a widoczny wyciek na posadzce daje możliwość szybkiej reakcji na powstałą usterkę.
Zanim jednak przejdziemy do prac montażowych

W pierwszej kolejności powinniśmy zająć się doborem mocy grzewczej urządzenia na podstawie zapotrzebowania na moc cieplną budynku. W przypadku nowo powstałych budynków już na etapie projektu wykonujemy charakterystykę energetyczną, która jest najdokładniejszym sposobem na określenie strat i zysków energii w danym budynku. Właściciele budynków istniejących powinni wykonać audyt energetyczny budynku z dokładnym wyliczeniem energii, jaką należy dostarczyć w celu uzyskania żądanej temperatury. Analiza wyników przez specjalistów pozwoli na idealne dopasowanie urządzenia.

Zakup Pompy Ciepła – Jak to sfinansować?

Montaż Pompy ciepła to nie tylko inwestycja ekologiczna ale również ekonomiczna. Średni całkowity koszt modernizacji instalacji na potrzeby montażu pompy ciepła oraz sama pompa to około 30 tyś zł. I tu pojawia się pytanie! Czy zakup pompy ciepła można sfinansować ze środków zewnętrznych? Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów postanowiliśmy we współpracy z BOŚ Bankiem wprowadzić możliwość kredytowania pomp ciepła po bardzo atrakcyjnych stawkach.

Kto może skorzystać z kredytu na pompę ciepła?

 • Osoby fizyczne
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Wspólnoty mieszkaniowe
 • Nadleśnictwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

w każdym ww. przypadku, jako właściciele nieruchomości lub podmioty dysponujące innym prawem władania nieruchomością

Na co możemy przeznaczyć środki z kredytu?

Środki pozyskane z kredytu możemy przeznaczyć na Modernizacje istniejących systemów grzewczych powodujące ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym np:

 • wymiana starych kotłów gazowych na nowoczesne kotły gazowe,
 • wymiana kotłów węglowych na:
  • pompy ciepła
  • kolektory słoneczne

a także na Wykonanie nowych systemów grzewczych i systemów zasilania w energię elektryczną wykorzystujących odnawialne źródła energii, w tym np:

 • pompy ciepła
 • kolektory słoneczne
 • ogniwa fotowoltaiczne

oraz  na Wykonanie systemów wentylacyjnych z odzyskiem ciepła

A na co mogą być przeznaczone środki?

 • zakup materiałów i urządzeń technologicznych dotyczących modernizacji źródła emisji (kotłowni)
 • zakup materiałów i urządzeń związanych z wykonywanym źródłem energii, w tym:
  • pomp ciepła wraz z niezbędną instalacją
 • zakup niezbędnego osprzętu związanego z wykonywanym źródłem energii
 • zakup materiałów i urządzeń tworzących systemy wentylacyjne z odzyskiem ciepła
 • roboty budowlano-montażowe pod warunkiem ich udokumentowania fakturami
 • podatek VAT (Istnieje możliwość przedłożenia przez Kredytobiorcę faktury montażowej z podatkiem VAT wg obowiązujących stawek wraz ze specyfikacją zakupionych materiałów i urządzeń oraz robocizny)

Poniżej przedstawiamy przykładową symulacja kredytu

Kwota kredytu brutto: 30 000.00 PLN
Ilość rat miesięcznych: 120
Wysokość stopy bazowej i marży dla PLN: 0.23 % + 0.00 %
Wysokość prowizji: 600.00 PLN
Rzeczywista stopa procentowa: 0.64 %

Uwaga! Poniższy harmonogram przedstawia tylko 12 pierwszych rat i po pierwszej racie z każdego kolejnego roku kredytowania.

Nr
raty
Kapitał
PLN
Odsetki
PLN
Kapitał
i odsetki
PLN
Kapitał
do spłaty
PLN
1 250.00 5.75 255.75 29 750.00
2 250.00 5.70 255.70 29 500.00
3 250.00 5.65 255.65 29 250.00
4 250.00 5.61 255.61 29 000.00
5 250.00 5.56 255.56 28 750.00
6 250.00 5.51 255.51 28 500.00
7 250.00 5.46 255.46 28 250.00
8 250.00 5.41 255.41 28 000.00
9 250.00 5.37 255.37 27 750.00
10 250.00 5.32 255.32 27 500.00
11 250.00 5.27 255.27 27 250.00
12 250.00 5.22 255.22 27 000.00
24 250.00 4.65 254.65 24 000.00
36 250.00 4.07 254.07 21 000.00
48 250.00 3.50 253.50 18 000.00
60 250.00 2.92 252.92 15 000.00
72 250.00 2.35 252.35 12 000.00
84 250.00 1.77 251.77 9 000.00
96 250.00 1.20 251.20 6 000.00
108 250.00 0.62 250.62 3 000.00
120 250.00 0.05 250.05 0.00
Suma: 30 000.00 347.88 30 347.88

Niesamowite! Prawda!!!

Comfo. Komfort na który Cię stać!

Nie ma już chyba na tym świecie osoby, która by nie słyszała, czym są i jakie zalety mają pompy ciepła. Dziś przedstawimy Wam 5 zalet posiadania pompy ciepła, które najczęściej wymieniają nasi klienci.

1. Pompa ciepła potrzebuje do działania tylko energii elektrycznej!

Jeśli do tej pory byliście użytkownikami wyłącznie kotłowni na paliwo stałe, z radością przyjmiecie wiadomość, iż w przypadku ogrzewania pompą ciepła jedyne, do czego zostaniecie zobligowani to terminowe opłacanie rachunków za energię elektryczną, ale podejrzewamy, że i tak już to robicie, ponieważ potrzebuje jej jeszcze wasz ekspres do kawy czy też lodówka. Koniec z upierdliwymi poszukiwaniami opału oraz jego magazynowaniem, no i ominie was papierologia z gazem.

2. Pompa ciepła zajmuje mało miejsca!

Pozostając przy temacie magazynowanie opału, czy sprawdzaliście kiedyś, ile miejsca zajmuję wam jego magazynowanie? Wyobraźcie sobie paletę eko groszku lub pelletu w waszej kotłowni, która zajmuje drugie tyle miejsca co piec w kotłowni. Miejmy na uwadze również fakt, iż koszt budowy 1 m2 domu na gotowo waha się w zależności od miejsca zamieszkanie i jakości wykończenia pomiędzy 3 a nawet 10 tys. zł. Warto to przemyśleć, ponieważ na pewno znacie milion innych sposobów na wydanie tych pieniędzy. To samo tyczy się zbiorników na gaz stojących na działce, pomyślcie, ile wydaliście na działkę. Same zbiorniki opisać możemy jedynie w 3 słowach, duże brzydkie i szpeci!

3. Pompa ciepła jest bezobsługowa!

Czy zastanawialiście się kiedyś przed wyborem projektu, ile czasu chcecie poświęcać dla swojego domu? Może się to wydawać dla większości zabawne, ale w czasach samojezdnych odkurzaczy, automatycznych rolet czy też samomyjących okien trochę słabo, chodzić i dorzucać do pieca. Zastanawialiście się kiedyś, ile czasu przeznaczacie na dosypywanie opału, czy też czyszczenie pieca w ciągu roku? Jeśli jeszcze tego nie analizowaliście, koniecznie to zróbcie i pomnóżcie przez swoją stawkę godzinową! Gwarantujemy, że można się zdziwić!

4. Pompa ciepła jest prosta w montażu!

Śmiemy twierdzić, iż pompa ciepła jest najmniej upierdliwym źródłem ciepła, które zechcecie zamontować w swoim domu! Decydując się na ogrzewanie domu pompą ciepła, jedyne czego potrzebujemy, to przyłącze energii elektrycznej do budynku. W pozostałych przypadkach dochodzi również konieczność doprowadzenia przyłącza gazu, jego projekt, rozprowadzenie instalacji gazowej po budynku, czy też zbudowanie komina dla kotła na pelet, czy ekogroszek.

5. Pompa ciepła jest EKO!

Wybierając energooszczędne żarówki, montując perlatory, segregując odpadki czy też popijając kawę z mlekiem, którego kartonik posiada ogromną ekologiczną etykietkę, mamy pełną świadomość o wpływie naszych wyborów na środowisko oraz ekonomicznych korzyściach, jakie przynoszą! Przeciętny człowiek jest odpowiedzialny za wprowadzenie w ciągu roku do atmosfery nawet 8 ton dwutlenku węgla. Wybierajmy mądrze i korzystajmy z w pełni ekologicznych źródeł energii przyczyniających się do obniżenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Mity pomp ciepła

Ostatnio pisaliśmy, że systemy grzewcze są wszechobecne, a co za tym idzie, wszechobecne są opinie krążące o nich. Ogromna ilość sprzecznych informacji dostępnych w Internecie czy czasopismach branżowych, jest mocno przytłaczająca. Przez co dla każdego inwestora stającego przed wyborem źródła ciepła stoi spora ilośc realnych pytań.
Przedstawiamy wam dziś kilka zdań i podważymy mity pomp ciepła. Na pewno usłyszycie od wszelakich znawców internetowych ds. odnawialnych źródeł energii, jak i od sąsiada – specjalisty od wszystkiego.

Zaczynamy od pierwszego i najbardziej popularnego:

1. Pompa ciepła? Nie w naszym klimacie!

To stwierdzenie należy do naszych ulubionych stwierdzeń. Niestety nasz srogi środkowoeuropejski klimat ni jak ma się do klimatu mroźnej Szwecji czy też Finlandii. Ludzie już od kilku dekad używają pompy ciepła jako jedynego źródła ciepła w budynku. Mało tego, szaleni mieszkańcy Skandynawii opierają na energii cieplnej. Energie można pobrać z powietrza wody czy gruntu nawet całe osiedla tak jak osiedle Ropsten w Sztokholmie. Średnia temperatura powietrza w Polsce w miesiącach zimowych wynosi -2°C natomiast w Szwecji -6° C . Jak widać pompa ciepła to zdecydowanie nasz klimat!

2. Pompy ciepła są strasznie głośne!

Pompa ciepła jest urządzeniem działającym w cyklach. Sprzęt załącza się kilka razy na dobę. Średni poziom mocy akustycznej dla jednostki zewnętrznej wynosi 50 dB., który porównywalny jest z szumem dochodzącym z pomieszczeń biurowych. Oczywiście odczucia towarzyszące pracy urządzenia są indywidualne dla każdego użytkownika. Możemy zapewnić, że jeśli nie jesteśmy osobami o wzmożonej wrażliwości na dźwięk nie będzie stanowiło to dla nas dyskomfortu.

3. Pompa ciepła zużywa dużo energii!

Z tym stwierdzeniem trudno się nam częściowo nie zgodzić, Pompa ciepła prąd zużywa i nawet nie sama. W naszym domowym gangu pożeraczy prądu pompa siedzi przy tym samym stole. Co twoja super nowoczesna dwudrzwiowa lodówka, pięćdziesięciu calowa plazma czy też laptop, którego wtyczki nigdy nie odłączasz od gniazdka. Decydując się na pompę ciepła, musimy pamiętać, że jest ona urządzeniem prądolubnym jednak wdzięcznym. Nasza pompa każdą zżarty 1 kW zamieni nawet na 4 kW „darmowej” energii. A jej apetyt uzależniony jest od naprawdę wielu czynników. Jeśli Twoja pompa zużywa dużo energii to czas na kontakt z producentem lub instalatorem. Ponieważ dobrze zaprojektowana instalacja to instalacja ekonomiczna i przyjazna dla naszego portfela.

4. W przypadku awarii prądu nie ma możliwości ogrzania domu!

I tu nas macie! W przypadku awarii prądu pompa ciepła nie zadziała tak jak pompka obiegowa w twojej kotłowni na każdy inny rodzaj paliwa. Jedynym ratunkiem w tym przypadku jest rozpalenie kominka lub zakup agregatu prądotwórczego. Pamiętajmy, że mamy XXI wiek i w przypadku każdej klęski żywiołowej wiążącej się z brakiem prądu, wody czy gazu. Wszelkie działania naprawcze zawsze zostają skierowane w pierwszej kolejności na przywrócenie dostaw energii. 

5. Pompa ciepła mi się nie zwróci!

Urządzenie grzewcze to nie inwestycja. Nie traktujmy budowy domu jak lokaty a jako inwestycje w nasz komfort, bezpieczeństwo, ciepło oraz wygodę. Sprzęt się nie ma zwrócić, tak samo, jak te cudowne płytki podłogowe kosztujące 80 zł za metr kwadratowy. Niskie koszty ogrzewania, które zapewni pompa to nie stopa zwrotu a skutek uboczny świadomych wyborów inwestorów. W cenie pompy ciepła dostajemy nie tylko kilka dodatkowych metrów domu, które pochłonęłaby nasz kotłownia. Ale też wygodne ogrzewanie, które zobowiązuje nas jedynie do terminowego opłacenia rachunków za energię elektryczną.