Dofinansowania

Jeśli planujesz remont swojego domu, możesz zyskać dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” m.in. na:

 • przebudowę konstrukcji dachu pod ocieplenie
 • modernizację instalacji wewnętrznej c.o. lub c.w.u.
 • wymianę źródła ciepła (np. na pompę ciepła)
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła

 

Jeśli planujesz budowę nowego domu, możesz zyskać dofinansowanie z programu „Moje ciepło” na:

 • pompę ciepła

Wysokość maksymalnego dofinansowania do pomp ciepła powietrze-woda

Wysokość dofinansowania do wentylacji mechanicznej

Dofinansowanie-Czyste-Powietrze-lubuskie-Zielona-Gora

do 6 700 zł do 16 700 zł

Od kwietnia 2024 r. zostaną wprowadzone zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Dotyczą one jakości i efektywności pomp ciepła, które kwalifikują się do dotacji. Pompa ciepła będzie musiała być wpisana na Listę Zielonych Urządzeń i Materiałów, dostępną na stronie Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOS-PIB). Wszystkie pompy ciepła Panasonic, które mamy w ofercie, są wpisane na listę ZUM. Tym samym kupując pompę w Comfo, można starać się o dofinansowanie.

Dofinansowanie do pomp ciepła

Wszyscy użytkownicy starych pieców – chcą tego czy nie – będą musieli wymienić je na nowsze. Uchwała antysmogowa nakłada obowiązek wymiany starych pozaklasowych kotłów na węgiel i drewno, a od 2027 r. zostanie wprowadzona dodatkowa opłata dla osób, które nie przestaną ogrzewać swoich domów paliwami kopalnymi. Prognozuje się, że gospodarstwa, które ogrzewają dom piecem węglowym, dopłacą ok. 1200 zł za rok w formie dodatkowego podatku. Jeśli nie chcesz narażać się na dodatkowe koszty i otrzymać dofinansowanie na wymianę źródła ciepła, to wybór pompy ciepła będzie po prostu logicznym wyborem.

Uważa się, że koszt węgla i gazu wzrośnie wtedy średnio o ok. 20-25% względem obecnego poziomu. Zaś w 2030 r. podatek od emisji CO2 będzie całkowicie uwolniony i koszty tych paliw mogą wzrosnąć jeszcze bardziej, nawet o 40-50% względem obecnego poziomu.

Na szczęście Unia Europejska daje ogromne wsparcie finansowe na przygotowanie się do tych zmian. Na termomodernizację przeznaczonych jest ok. 3,5 mln. euro i kilkadziesiąt miliardów złotych w ramach programów rządowych.

Polecane pompy ciepła

Dofinansowanie-Czyste-Powietrze-lubuskie-Zielona-Gora

Program "Czyste Powietrze" - domy modernizowane

DLA KOGO?

Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

NA CO?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

ILE?

Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania lub do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dofinansowanie audytu energetycznego do 100% (maksymalnie 1200 zł) pod warunkiem zrealizowania wybranego wariantu z audytu energetycznego w ramach przedsięwzięcia.

dofinansowanie moje ciepło

Program "Moje ciepło" - domy nowe

DLA KOGO?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Wnioskodawcą musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

NA CO?

Dofinansowanie inwestycji polegających na zakupie i montażu nowych pomp ciepła wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (cwu) w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych spełniające najwyższe normy.

ILE?

Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez wnioskodawcę karty dużej rodziny.

Moj-Prad-dofinansowanie

Program "Mój Prąd" - fotowoltaika i pompy ciepła

Z powodu wyczerpania się środków przewidzianych na wypłatę dofinansowania wniosków złożonych programie Mój Prąd w piątym naborze wniosków (MP5), nabór wniosków o dofinansowanie został zamknięty. Tym razem oprócz dofinansowania do fotowoltaiki można było również zyskać zwrot części kosztów m.in. do pomp ciepła, nawet wtedy gdy została zamontowana później. Planowane jest uruchomienie kolejnego (szóstego) naboru wniosków o dofinansowanie w programie Mój Prąd.

DLA KOGO?

 

 • Osoby rozliczające się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej.
 • Osoby rozliczające się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing.
 • Osoby rozliczające się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu „Mój Prąd”, pod wnkiem, że:
  • mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020 r.
  • zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing obowiązujący od dnia 01.04.2022 r., zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii
  • do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie „Mój Prąd”
ILE?

 

 • Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł
 • Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600,00 zł
 • Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400,00 zł

Wyprzedaż magazynowa

Umów spotkanie