Dofinansowanie do pomp ciepła

Wszyscy użytkownicy starych pieców – chcą tego czy nie – będą musieli wymienić je na nowsze. Uchwała antysmogowa nakłada obowiązek wymiany starych pozaklasowych kotłów na węgiel i drewno, a od 2027 r. zostanie wprowadzona dodatkowa opłata dla osób, które nie przestaną ogrzewać swoich domów paliwami kopalnymi. Prognozuje się, że gospodarstwa, które ogrzewają dom piecem węglowym, dopłacą ok. 1200 zł za rok w formie dodatkowego podatku. Jeśli nie chcesz narażać się na dodatkowe koszty i otrzymać dofinansowanie na wymianę źródła ciepła, to wybór pompy ciepła będzie po prostu logicznym wyborem.

Na szczęście Unia Europejska daje ogromne wsparcie finansowe na przygotowanie się do tych zmian. Na termomodernizację przeznaczonych jest ok. 3,5 mln. euro i kilkadziesiąt miliardów złotych w ramach programów rządowych:

 • „Czyste powietrze” dla budynków wybudowanych
 • „Moje ciepło” dla domów nowo budowanych
 • „Mój prąd 5.0” fotowoltaika połączona z pompą ciepła
Czyste-powietrze-dofinansowanie
moje-ciepło-dofinansowanie
mój-prąd-dofinansowanie

Do odzyskania jest nawet 136 200 zł na kompleksową termomodernizację, które można przeznaczyć na:

 • przebudowę konstrukcji dachu pod ocieplenie
 • modernizację instalacji wewnętrznej c.o. lub c.w.u.
 • wymianę źródła ciepła (np. na pompę ciepła)
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła

Poniżej mogą Państwo zapoznać się ze szczegółami programów.

Dofinansowanie-Czyste-Powietrze-lubuskie-Zielona-Gora

Program "Czyste Powietrze" - domy modernizowane

DLA KOGO?

Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

NA CO?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

ILE?

Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania lub do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dofinansowanie audytu energetycznego do 100% (maksymalnie 1200 zł) pod warunkiem zrealizowania wybranego wariantu z audytu energetycznego w ramach przedsięwzięcia.

dofinansowanie moje ciepło

Program "Moje ciepło" - domy nowe

DLA KOGO?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Wnioskodawcą musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

NA CO?

Dofinansowanie inwestycji polegających na zakupie i montażu nowych pomp ciepła wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (cwu) w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych spełniające najwyższe normy.

ILE?

Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez wnioskodawcę karty dużej rodziny.

Moj-Prad-dofinansowanie

Program "Mój Prąd" - fotowoltaika i pompy ciepła

22 kwietnia ruszył nabór wniosków do piątej edycji Mój Prąd. Tym razem oprócz dofinansowania do fotowoltaiki można również zyskać zwrot części kosztów m.in. do pomp ciepła, nawet wtedy, gdy została zamontowana później.

DLA KOGO?
 • Osoby rozliczające się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej.
 • Osoby rozliczające się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing.
 • Osoby rozliczające się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu „Mój Prąd”, pod warunkiem, że:
  • mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020 r.
  • zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing obowiązujący od dnia 01.04.2022 r., zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii
  • do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie „Mój Prąd”
ILE?
 • Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł
 • Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600,00 zł
 • Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400,00 zł