Porady

Wentylacja z systemem chłodzenia

wentylacja z systemem chlodzenia zielona góra blog

Wentylacja z systemem chlodzenia

W dzisiejszych czasach istotną kwestią przy projektowaniu budynków jest zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego zimą. Usytuowanie budynków oraz ich dobra izolacja termiczna przegród zewnętrznych pomaga ograniczyć wydatki na ogrzewanie dzięki zyskom słonecznym.

Zyski słoneczne, które są tak pożądane w porach zimowych, niestety porą letnia, jeśli nie zostaną ograniczone, mogą doprowadzić do przegrzewania się budynku. Przegrzewanie się budynku w znacznym stopniu wpływa na komfort życiowy mieszkańców i bywa uciążliwe szczególnie w pomieszczeniach poddaszy. W związku z powyższym coraz większą popularnością cieszą się systemy chłodnicze dostarczające odpowiednią ilość chłodu przy zachowaniu jak najmniejszego zapotrzebowania na energię elektryczną. Coraz to większą popularnością cieszą się systemy instalacji mechanicznej wyposażone w dodatkową jednostkę chłodzącą lub gruntowy wymiennik ciepła.

Topowi producenci central wentylacyjnych mogą się pochwalić dedykowanymi urządzeniami pozwalającymi na obniżenie temperatury powietrza nawiewanego. Urządzenia są wyposażone w sprężarkowy układ chłodniczy, który w znacznym stopniu jest w stanie poprawić jakość powietrza nawiewanego co przekłada się na komfort termiczny w pomieszczeniach. Jednostka jest w pełni zautomatyzowana i uruchamia się, gdy temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż zadana temperatura komfortu. Przewagą tego typu jednostek w porównaniu do klimatyzatorów, które recyrkulują powietrze w pomieszczeniu, jest dostarczanie powietrza świeżego z zewnątrz. Drugim najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest gruntowy wymiennik ciepła. Gruntowy wymiennik ciepła wykorzystuje stałą temperaturę gruntu, która na odpowiedniej głębokości przez cały rok utrzymuje się w zależności od pory roku w granicach 8-11°C. Powietrze przepływające przez gruntowy wymiennik podobnie jak w jednostce chłodzącej zostaje wstępnie schłodzone (nawet o kilkanaście stopni). W wyniku tej obróbki otrzymujemy niemal darmową, pod względem kosztów użytkowania, formę naturalnej klimatyzacji.

Musimy pamiętać, że aby przedstawione powyżej systemy spełniały swoje zadanie, nasza centrala wentylacyjna powinna być wyposażona w by-pass, który pozwoli na skierowanie strumienia powietrza wokół wymiennika co zapobiegnie jego wtórnemu ogrzaniu. Przedstawione rozwiązania nie są w stanie w pełni zastąpić systemu klimatyzacji, który potrafi w stosunkowo krótkim czasie uzyskać zadaną przez użytkownika temperaturę w pomieszczeniu obsługiwanym przez system klimatyzacji, natomiast sposoby chłodzenia za pomocą rekuperacji, dzięki swojej rozproszonej instalacji, obejmującej praktycznie całą powierzchnie mieszkalną budynku są w stanie zapewnić optymalną temperaturę w całym budynku bez konieczności wykonywania dodatkowej instalacji chłodniczej.

Umów spotkanie