Porady

Krzywa grzewcza w pompie ciepła

Nowoczesne systemy grzewcze oparte o pompy ciepła, są tanimi i bezobsługowymi w eksploatacji źródłami ciepła. Praca każdego urządzenia przebiega według określonych przez projektanta zasad. Dlatego aby można było je optymalnie wykorzystać, warto zapoznać się z jego mechanizmem działania. Zazwyczaj praca nowo zamontowanej pompy ciepła jest wstępnie konfigurowana przez instalatora lub technika z firmy instalacyjnej. Obecnie dobrą praktyką jest podłączanie pompy ciepła do usługi zdalnego dostępu poprzez Internet. Usługa taka pozwala na zdalny monitoring, kontrolę oraz konfigurację w kolejnych dniach funkcjonowania świeżo uruchomionego systemu. Zdarza się jednak, że klient we własnym zakresie doprowadza konfigurację do stanu, który najbardziej odpowiada preferencjom użytkowników i charakterystyce energetycznej budynku.

Wprowadzenie odpowiednich ustawień pompy ciepła przez użytkownika pozwoli automatycznie wyregulować parametry pracy instalacji. Jednym z najważniejszych parametrów pracy pompy ciepła jest tzw. krzywa grzewcza. Mimo iż pojęcie krzywej grzewczej dla wielu początkujących użytkowników wydaje się bardzo skomplikowane, to bardzo szybko okazuje się, że to proste ustawienie pozwala zoptymalizować prace pompy pod względem aktualnych warunków atmosferycznych w stosunku do oczekiwanej temp. w budynku. Zapraszamy do przeczytania poniższego tekstu, żeby dowiedzieć się, co to jest krzywa grzewcza i jak ją ustawić.

Co to jest Krzywa grzewcza?

Krzywa grzewcza opisuje zależność między temperaturą zasilania instalacji grzewczej a temperaturą zewnętrzną. Określa ona temperaturę, do jakiej pompa ciepła ma podgrzać wodę zasilającą instalację grzewczą przy danej temperaturze zewnętrznej. Krzywą grzewczą określamy za pomocą dwóch parametrów: jej nachylenia oraz poziomu. Wzór na krzywą grzewczą pozwala określić nachylenie w zależności od parametrów systemu grzewczego. Jeśli pamiętacie jeszcze tabelki palacza, to dobrze, bo krzywa grzewcza jest jej zautomatyzowaną wersją. Nowoczesne urządzenia na podstawie odczytów temperatury zewnętrznej same dobierają temperaturę zasilania instalacji grzewczej.

Co wpływa na krzywą grzewczą?

Do głównych czynników wpływających na ustawienie krzywej grzewczej zalicza się oczekiwania mieszkańców budynku co do temperatury wewnętrznej. Temperatura wewnętrzna budynku uzależniona jest od oczywiście od izolacyjności konstrukcji budynku oraz mocy pompy ciepła. Warto też wziąć pod uwagę rodzaj posiadanej instalacji grzewczej i związanym z nią czasem bezwładności.

Jak wygląda krzywa grzewcza?

Krzywą grzewczą opisujemy jako prostą przechodzącą przez punkty określone na powyższych osiach. Oś pionowa określa nam temperaturę zasilania instalacji grzewczej. W przypadku pomp niskotemperaturowych w zależności od modelu wynosi ona maksymalnie 50-60°C. W przypadku instalacji niskotemperaturowych maksymalna temperatura zasilania oscyluje w granicach 38°C. Oś pozioma określa temperaturę zewnętrzną. W omawianym przypadku temperatura 15°C jest temperaturą zewnętrzną, przy której z założenia nasz budynek już potrzebuje ogrzewania. Oczywiście jest to tylko przykład, a rzeczywista temperatura uzależniona jest od preferencji domowników oraz izolacyjności budynku. W przypadku spadku temperatury do 15°C pompa ciepła zasili instalacje grzewczą wodą o temperaturze 25°C. Wykres doskonale obrazuje jak wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, pompa ciepła automatycznie dąży do wzrostu temperatury wody grzewczej, aby zapewnić komfort termiczny domownikom.

Jak ustawić krzywą grzewczą?

Odpowiednio dopasowana krzywa grzewcza powinna zapewnić użytkownikom komfort cieplny w budynku nie zależnie od temperatury zewnętrznej. Nastawa właściwej krzywej grzewczej to proces złożony nie tyle ze wzorów ile z metod prób i błędów. Idealna nastawa krzywej grzewczej przez instalatora za pierwszym razem jest najczęściej mało prawdopodobne. Instalator oczywiście zawsze dąży do ustawienia jak Najbardziej dopasowanej krzywej, przy której osiągniemy odpowiednią temperaturę w budynku, jednak ostateczną pracę zawsze wykonuje użytkownik.

Użytkownik systemu ma możliwość korekty położenia krzywej grzewczej na podstawie obserwacji i tak: gdy w budynku jest zbyt zimno lub zbyt ciepło przesuwamy odpowiednio krzywą grzewczą w górę lub dół. Jeśli w czasie mrozów w budynku robi się chłodno, to warto skorygować kąt nachylania krzywej grzewczej w górę. Skorygowanie krzywej w dół wykonamy w odwrotnym przypadku, czyli zbytniego przegrzania budynku. Zbyt stroma krzywa grzewcza może powodować przegrzewanie się budynków, natomiast zbytnie wywłaszczenie może spowodować niedogrzewanie budynku. Czas poświęcony regulacji parametrów krzywej grzewczej zwróci się w postaci idealnego komfortu cieplnego, jaki i realnych oszczędności w zużyciu energii. Zbędne podniesienie temperatury wewnętrznej o 1°C może przełożyć się na wzrost zapotrzebowania budynku na ciepło nawet o około 6%.

Z ustawieniem krzywej grzewczej ściśle związany jest układ sterowania urządzeniem za pomocą regulatora temperaturowego. Dzięki pogodowemu lub pokojowemu regulatorowi temperatury optymalizacja systemu grzewczego jest dużo prostsza. Nie wymaga też ciągłej kontroli i dostosowania trybu pracy do zmieniających się warunków. Czym różnią się od siebie te dwa typy termostatów? To już jest temat na kolejny artykuł dotyczący algorytmu pracy pompy ciepła.

krzywa grzewczakrzywa grzewcza

Umów spotkanie