Porady

Fotowoltaika i pompa ciepła – związek idealny

Od kilku sezonów obserwujemy wciąż rosnące zainteresowanie sektorem odnawialnych źródeł energii. Prostota pozyskania dodatkowego finansowania inwestycji oraz jego wysokość pozwala na szybki rozwój branży zwłaszcza w przypadku gospodarstwach domowych. Do najbardziej popularnych a zarazem zauważalnych w naszym krajobrazie inwestycji ostatnich lat możemy zaliczyć instalacje pozyskujące energię słoneczną. Instalacja fotowoltaiczna jest obecnie najprostszą i najszybszą metodą modernizacji systemu energetycznego budynku, pozwalającą czerpać korzyści w tak krótkim czasie zarówno dla nowych inwestorów jak i tych modernizujących swoje obiekty.

Planując swoją niezależność energetyczną, warto pójść o krok dalej i zwiększyć ją do maksimum! W dobie fenomenu pomp ciepła instalacje fotowoltaiczne postrzegane głównie jako źródło energii elektrycznej ewoluowały do istotnego i wręcz koniecznego elementu systemu grzewczego każdego nowobudowanego budynku jednorodzinnego. Montaż pompy ciepła służącej do ogrzewania oraz zaopatrzenia użytkownika w ciepłą wodę użytkową pozwala zmagazynować energię elektryczną w postaci energii cieplnej. Połączenie instalacji fotowoltaicznej z instalacją grzewczą pozwala bezpośrednio, bez oddawania nadwyżki wyprodukowanej energii, zwiększyć jej wykorzystanie na własne potrzeby.

Wątpliwością pojawiającą się w słuszności tej inwestycji jest sprawność działania instalacji fotowoltaicznych uzależniona od nasłonecznienia w różnych porach roku. Najwyższą efektywność modułów możemy zaobserwować w porze letniej a tymczasem największe zużycie energii elektrycznej, przypada na sezon zimowy. Nadwyżka energii wytworzona z systemu może zostać przekazana do sieci energetycznej i odebrana w 80 % tej wartości w ciągu jednego roku. Oznacza to, że jeśli w lecie dostarczymy do sieci energetycznej energie o wartości 9 000 kWh, zimą możemy odebrać z niej nawet 7 200 kWh.

Połączenie dwóch odnawialnych źródeł energii w jednej instalacji jest jak najbardziej opłacalne jak i ekologiczne. Pompa ciepła w średnich warunkach zimowych dla naszego klimatu do odpowiedniego działania potrzebuje tylko około 30 % energii elektrycznej, którą może czerpać bezkosztowo z pracy ogniw fotowoltaicznych.

Do głównych zalet tego duetu wskazanych przez naszych klientów możemy zaliczyć:

– Zwiększenie konsumpcji energii na potrzeby własne,
Główną korzyścią połączenia powyższych systemów jest wykorzystanie wyprodukowanej energii elektrycznej na własne potrzeby. Instalacja grzewcza oparta o pompę ciepła pozwala zwiększyć bieżące wykorzystanie energii w obrębie budynku bez wysyłki nadwyżki do sieci, co jest korzystniejsze niż stosowany przez operatorów sieci energetycznych system upustowy.

– Wykorzystanie letniej nadwyżki produkcji do chłodzenia budynku
W przypadku wyboru pompy ciepła do nowych budynków, praktycznym wyborem jest połączenie jej z instalacją ogrzewania podłogowego i wykorzystania funkcji chłodzenia. Im słoneczniejsza pora roku, tym większa produkcja energii co nie pokrywa się z jej zużyciem, dlatego warto rozważyć możliwość wykorzystania nadwyżki poprzez chłodzenie za pomocą pompy ciepła

– Efektywniejsze wykorzystanie energii
Pompy Ciepła pozwalają zagospodarować nadwyżkę produkowanej energii elektrycznej poprzez podniesienie temperatury ciepłej wody użytkowej. Ciepła woda może zostać podgrzana do wyższej niż zwykle temperatury. Przykładowo, jeżeli standardowo ustawimy temperaturę wody w zasobniku na 45 °C to w przypadku nadwyżki energetycznej pompa otrzyma sygnał do podgrzania wody np. o dodatkowe 5 °C.
Połączenie pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną pozwala zwiększyć wykorzystanie energii na własne potrzeby, sprawiając, że inwestycja staje się jeszcze bardziej opłacalna. Ponieważ nie ponosimy strat związanych z przesyłaniem nadmiaru energii do sieci, jest to rozwiązanie korzystne nie tylko dla naszego portfela, ale i środowiska!

Umów spotkanie