Pompy ciepła

Obecne trendy dotyczące dbałości o środowisko naturalne oraz coraz wyższe ceny paliw zmuszają nas do głębszego zastanowienia się nad wyborem odpowiedniego systemu grzewczego. Szacuje się, że 60 % związanych z utrzymaniem domu to ogrzewanie i ciepła woda natomiast 60 % tych kosztów to właśnie ogrzewanie. W rezultacie najciekawszą alternatywą dla kotłów zasilanych paliwowo (gaz, węgiel, drzewo i im podobne paliwa) są obecnie pompy ciepła. Pompa ciepła w przeciwieństwie do piecy paliwowych zapewnia ogrzewanie, ciepłą wodę a także chłód. Obecnie ze względu na ceny paliw oraz wysoką funkcjonalność pomp ciepła są one najtańszymi w eksploatacji źródłami grzewczymi. Również nie bez znaczenia przy ich wyborze jest ich bezobsługowość oraz wielofunkcyjność (ogrzewanie, ciepła woda, chłodzenie).

Warto wiedzieć

Jak przygotować dom na pompę ciepła?

 

Niskie zapotrzebowanie energetyczne współcześnie projektowanych budynków jednorodzinnych oraz obowiązujące warunki techniczne pozwalają nam i jednoczenie zobowiązują nas do wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Ogrzewanie z wykorzystaniem powietrznych pomp ciepła to jeden z najbardziej ekonomicznych systemów dostępnych na rynku zarówno pod względem inwestycyjnym, jak i użytkowym. Dynamiczny rozwój technologii powietrznych pomp ciepła w ostatnich latach sprawia iż obecnie nawet co drugi inwestor decydujący się na budowę domu jest zainteresowany inwestycją w to źródło energii.

Jak się przygotować do montażu pompy ciepła?

Odpowiedź jest prosta – zacząć jak najwcześniej!
Wybór wszelkich rozwiązań do budynku musi zostać podjęty już na etapie deski kreślarskiej. Jedynie na tym etapie możemy dobrze zaplanować najekonomiczniejszy rozkład pomieszczeń, ich wielkości, nasłonecznienie oraz odpowiednią izolacyjność budynku. Decydując się na montaż pompy ciepła warto pamiętać iż nie musimy martwić się o minimalną powietrznię kotłowni czy też zaprzątać sobie głowy wykończeniem komina, który w tym przypadku będzie nam niepotrzebny. Kotłownią z pompą ciepła a raczej pomieszczeniem technicznym może być niemal każde pomieszczenie w Twoim domu. Typowa przestrzeń wymagana dla urządzenia zazwyczaj nie przekracza 3 m2

Gdzie można zamontować pompę ciepła?

Wybierając miejsce montażu pompy ciepła, powinniśmy kierować się kilkoma prostymi zasadami.

 • Jednostka wewnętrzna powinna zostać zamontowana w pomieszczeniu ze swobodnym dostępem dla nas, jak i serwisanta. Dobrze jeśli pomieszczenie ma osobne wejście, chociażby poprzez garaż. Nie każdy lubi gdy obce osoby kręcą się po domu.
 • Maksymalna odległość jednostki wewnętrznej od zewnętrznej jest każdorazowo określona przez producenta. W zależności od ilości zawartego w urządzeniu czynnika wybranej przez nas pompy ciepła mogą to być odległości pomiędzy 10 – 25 m. Jeśli nie chcemy narazić się na dodatkowe koszty warto, aby odległość ta była w zakresie odległości maksymalnej dla danego urządzenia:
 • Odległość jednostki zewnętrznej od ściany domu powinna zapewniać swobodny przepływ powietrza przez agregat, oraz możliwość obsługi serwisowej.
 • Wysokość montażu od poziomu gruntu musi zabezpieczać urządzenie przed maksymalnymi spodziewanymi opadami śniegu w określonej strefie klimatycznej. Zazwyczaj jest to od 30 – 50 cm od poziomu gruntu.
 • W przypadku chęci posadowienia agregatu na osobnym betonowym fundamencie warto zapoznać się wcześniej z wymiarami jednostki. Beton bez zabezpieczenia może zacząć korodować dlatego warto zadbać o izolacje oraz zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi.
 • Bardzo dobrze jest zadbać o odpowiednią wsiąkliwość podłoża poprzez wypełnienie go żwirem lub wprowadzenie w nie pionowej rury na głębokość poniżej warstwy przemarzania. Rura powinna mieć średnicę pozwalającą na odprowadzenie w krótkim czasie dużej ilości wody powstałej na wskutek odszraniania.
Jakie ogrzewanie zastosować przy pompie ciepła?

Ogrzewanie domu pompą ciepła jest najekonomiczniejsze z wszystkich na tą chwilę dostępnych pod warunkiem pracy z niską temperaturą wody grzewczej. Logiczne jest zatem, że im temperatura wody ma być niższa tym wielkość grzejnika powinna być większa. Dlatego w przypadku pracy na niskich parametrach ważna jest powierzchnia grzewcza, która to ciepło przekaże do otoczenia. Jak dotąd największą i najefektywniejszą powierzchnia grzewczą jest instalacja ogrzewania podłogowego. Jak każdą instalację, także instalacje ogrzewania podłogowego,  warto poprzedzić projektem. Tylko prawidłowo zaprojektowana „podłogówka” będzie dysponowała mocą grzewczą przekładającą się na temperaturę oczekiwaną przez domowników nawet w czasie trwania największych mrozów. Ilość pętli, odstęp między rurami oraz odpowiednia prędkość przepływu to coś, co nie powinno być dziełem przypadku.

Zasilanie elektryczne pompy ciepła

Decydując się na ogrzewania budynku pompą ciepła możemy zapomnieć o wszystkich innych paliwach takich jak gaz czy paliwach stałych takich jak brykiet, pellet, eko-groszek oraz wszelkich cyklicznych czynnościach związanych ich wykorzystaniem.

Powietrzna pompa ciepła, choć większość energii potrzebnej do dostarczenia komfortu domownikom pobiera z otoczenia, jest zasilana energią elektryczną. Aby uniknąć nieporządanej awarii w miejsce przyłączenia pompy ciepła należy doprowadzić przewód elektryczny o odpowiednim przekroju i ilości żył.

Pod względem elektrycznym pompy ciepłą dzielą się na jednofazowe i trójfazowe.

 • Pompa jednofazowa

Zazwyczaj do pompy ciepła jednofazowej doprowadza się dwa przewody jednofazowe. W takim przypadku jeden przewód zasila urządzenie, drugi przewód służy do zasilania grzałki rezerwowej. Ważne jest aby oba przewody miały odpowiedni przekrój, żeby prowadzić je z rozdzielni bezpiecznikowej oraz zabezpieczyć je osobnymi zabezpieczeniami z różnych faz (elektryk będzie wiedział o co chodzi :)).

 • Pompa trójfazowa

W tym przypadku w zależności od producenta może być potrzebne doprowadzenie dwóch przewodów trójfazowych lecz niektórzy producenci tego nie wymagają.

Jak wykonać instalację wodno-kanalizacyjną do pompy ciepła?

Jeżeli chcesz aby instalacja Twojej pompy ciepła przebiegła sprawnie i bez dodatkowych kosztów odpowiednio przygotuj swoją instalację odbiorczą.

 • W miejscu przyłączenia pompy ciepła należy wyprowadzić z instalacji odbiorczej króćce przyłączeniowe, zakończone kształtkami z połączeniem gwintowanym. W ten sposób unikniesz niedopasowania różnych systemów. Połączenie gwintowane jest standaryzowane i dostępne przy użyciu typowych narzędzi.
 • Ważne jest aby króćce instalacji grzewczej zakończyć kształtkami, których średnica wewnętrzna jest nie mniejsza niż ta określona przez producenta urządzenia.
 • Pomieszczenie techniczne warto wyposażyć w kratkę kanalizacyjną zamontowaną w warstwach posadzki. Pozwoli to zabezpieczyć pomieszczenie przed zalaniem a widoczny wyciek na posadzce daje możliwość szybkiej reakcji na powstałą usterkę.
Zanim jednak przejdziemy do prac montażowych

W pierwszej kolejności powinniśmy zająć się doborem mocy grzewczej urządzenia na podstawie zapotrzebowania na moc cieplną budynku. W przypadku nowo powstałych budynków już na etapie projektu wykonujemy charakterystykę energetyczną, która jest najdokładniejszym sposobem na określenie strat i zysków energii w danym budynku. Właściciele budynków istniejących powinni wykonać audyt energetyczny budynku z dokładnym wyliczeniem energii, jaką należy dostarczyć w celu uzyskania żądanej temperatury. Analiza wyników przez specjalistów pozwoli na idealne dopasowanie urządzenia.

Jak sfinansować pompę ciepła?

Zakup Pompy Ciepła – Jak to sfinansować?

Montaż Pompy ciepła to nie tylko inwestycja ekologiczna ale również ekonomiczna. Średni całkowity koszt modernizacji instalacji na potrzeby montażu pompy ciepła oraz sama pompa to około 30 tyś zł. I tu pojawia się pytanie! Czy zakup pompy ciepła można sfinansować ze środków zewnętrznych? Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów postanowiliśmy we współpracy z BOŚ Bankiem wprowadzić możliwość kredytowania pomp ciepła po bardzo atrakcyjnych stawkach.

Kto może skorzystać z kredytu na pompę ciepła?

 • Osoby fizyczne
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Wspólnoty mieszkaniowe
 • Nadleśnictwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

w każdym ww. przypadku, jako właściciele nieruchomości lub podmioty dysponujące innym prawem władania nieruchomością

Na co możemy przeznaczyć środki z kredytu?

Środki pozyskane z kredytu możemy przeznaczyć na Modernizacje istniejących systemów grzewczych powodujące ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym np:

 • wymiana starych kotłów gazowych na nowoczesne kotły gazowe,
 • wymiana kotłów węglowych na:
  • pompy ciepła
  • kolektory słoneczne

a także na Wykonanie nowych systemów grzewczych i systemów zasilania w energię elektryczną wykorzystujących odnawialne źródła energii, w tym np:

 • pompy ciepła
 • kolektory słoneczne
 • ogniwa fotowoltaiczne

oraz  na Wykonanie systemów wentylacyjnych z odzyskiem ciepła

A na co mogą być przeznaczone środki?

 • zakup materiałów i urządzeń technologicznych dotyczących modernizacji źródła emisji (kotłowni)
 • zakup materiałów i urządzeń związanych z wykonywanym źródłem energii, w tym:
  • pomp ciepła wraz z niezbędną instalacją
 • zakup niezbędnego osprzętu związanego z wykonywanym źródłem energii
 • zakup materiałów i urządzeń tworzących systemy wentylacyjne z odzyskiem ciepła
 • roboty budowlano-montażowe pod warunkiem ich udokumentowania fakturami
 • podatek VAT (Istnieje możliwość przedłożenia przez Kredytobiorcę faktury montażowej z podatkiem VAT wg obowiązujących stawek wraz ze specyfikacją zakupionych materiałów i urządzeń oraz robocizny)

Poniżej przedstawiamy przykładową symulacja kredytu

Kwota kredytu brutto: 30 000.00 PLN
Ilość rat miesięcznych: 120
Wysokość stopy bazowej i marży dla PLN: 0.23 % + 0.00 %
Wysokość prowizji: 600.00 PLN
Rzeczywista stopa procentowa: 0.64 %

Uwaga! Poniższy harmonogram przedstawia tylko 12 pierwszych rat i po pierwszej racie z każdego kolejnego roku kredytowania.

Nr
raty
Kapitał
PLN
Odsetki
PLN
Kapitał
i odsetki
PLN
Kapitał
do spłaty
PLN
1 250.00 5.75 255.75 29 750.00
2 250.00 5.70 255.70 29 500.00
3 250.00 5.65 255.65 29 250.00
4 250.00 5.61 255.61 29 000.00
5 250.00 5.56 255.56 28 750.00
6 250.00 5.51 255.51 28 500.00
7 250.00 5.46 255.46 28 250.00
8 250.00 5.41 255.41 28 000.00
9 250.00 5.37 255.37 27 750.00
10 250.00 5.32 255.32 27 500.00
11 250.00 5.27 255.27 27 250.00
12 250.00 5.22 255.22 27 000.00
24 250.00 4.65 254.65 24 000.00
36 250.00 4.07 254.07 21 000.00
48 250.00 3.50 253.50 18 000.00
60 250.00 2.92 252.92 15 000.00
72 250.00 2.35 252.35 12 000.00
84 250.00 1.77 251.77 9 000.00
96 250.00 1.20 251.20 6 000.00
108 250.00 0.62 250.62 3 000.00
120 250.00 0.05 250.05 0.00
Suma: 30 000.00 347.88 30 347.88

Niesamowite! Prawda!!!

Comfo. Komfort na który Cię stać!

Wybrane produkty

Dostawa i montaż urządzeń

Dowolna treść opisowa zajawka

CZYTAJ WIĘCEJ

Sprzedaż urządzeń i akcesoriów

Dowolna treść opisowa zajawka

CZYTAJ WIĘCEJ

comfo-pompy-ciepła

Doradztwo techniczne

Dowolna treść opisowa zajawka

CZYTAJ WIĘCEJ

Nie wiesz od czego zacząć przy wyborze urządzenia?

Doradcy techniczno-handlowi są do Twojej dyspozycji, biuro czynne w dni robocze od 8:00 do 16:00.

BIEŻĄCA OFERTA

Katalogi produktowe

Wybierz interesujący Cię katalog, pliki PDF do pobrania.
Umów spotkanie